Go to eugreenalliance
Search

Research presentation

Peder Thalén

Research presentation

Peder Thalén

Professor

Research subject: Religious Studies

CURRENT RESEARCH

Presently I'm writing a book about the international discussion between the so called "New Atheists" and the theologians representing traditional Christian apologetics. I will in this book analyze and critically asses the common framework of this discussion.
I'm also writing a homiletical textbook which focuses on the religious language used in sermons.

READ MORE ABOUT


Articles


Scholarly articles, refereed

Thalén, P. (2023). Learning about What? Non-Confessional Religious Education after the Dissolution of the Binary Categories ‘Religion’ and ‘Secular’. Social Sciences, 12 (10), 573-573. 10.3390/socsci12100573 [More information]
Barthel, S., Colding, J., Hiswåls, A., Thalén, P. & Turunen, P. (2022). Urban green commons for socially sustainable cities and communities. Nordic Social Work Research, 12 (2), 310-322. 10.1080/2156857x.2021.1947876 [More information]
Liljestrand, J., Carlsson, D. & Thalén, P. (2021). Moderniserad kristendom i läroböcker för högstadiet. Nordidactica : Journal of Humanities and Social Science Education, 11 (3), 51-70. External link [More information]
Thalén, P. & Carlsson, D. (2020). Teaching Secular Worldviews in a Post-Secular Age. Religion & Education, 47 (3), 243-256. 10.1080/15507394.2020.1785811 [More information]
Waller, G., Thalén, P., Janlert, U., Hamberg, K. & Forssén, A. (2012). A cross-sectional and semantic investigation of self-rated health in the northern Sweden MONICA-study. BMC Medical Research Methodology, 12, 154-. 10.1186/1471-2288-12-154 [More information]

Scholarly articles, non-refereed

Thalén, P. (2005). Predikofortbildning 20 p vid Umeå universitet. Tro och liv: Tidskrift för kristen tro och förkunnelse (3-4), 55-57. [More information]

Books

Thalén, P. & Franck, O. (ed.) (2023). Mellan kunskap och fostran : En bok om syfte och mål med skolans undervisning om etik. Lund: Studentlitteratur AB. 189 p. [More information]
Franck, O. & Thalén, P. (ed.) (2023). Powerful Knowledge in Religious Education : Exploring Paths to A Knowledge-Based Education on Religions. Palgrave Macmillan Cham. 246 p. 10.1007/978-3-031-23186-5 [More information]
Cananau, I. & Thalén, P. (ed.) (2022). Populism, Democracy, and the Humanities : Interdisciplinary Explorations and Critical Enquiries. Lanham, Maryland, USA: Rowman & Littlefield Publishers. 240 p. [More information]
Thalén, P. & Franck, O. (2020). Religious education in a post-secular age : Case studies from Europe. Cham: Palgrave Macmillan. 253 p. 10.1007/978-3-030-47503-1 [More information]
Franck, O. & Thalén, P. (ed.) (2018). Interkulturell religionsdidaktik : utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur AB. 357 p. [More information]
Serrander, U. & Thalén, P. (ed.) (2017). Kunskap, motstånd, möjlighet : Humanistisk forskning idag. Halmstad: Molin & Sorgenfrei. 426 p. [More information]
Carlsson, D. & Thalén, P. (ed.) (2015). Det postsekulära klassrummet : mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp. Gävle: Högskolan i Gävle. 200 p. (Religionsvetenskapliga studier från Gävle 10) External link [More information]
Thalén, P. (2007). Ateismens fall : den moderna religionskritikens kris. Skellefteå: Artos. 153 p. [More information]
Thalén, P. (2006). Att mäta människors religiositet : filosofiska perspektiv på kvantitativ religionsforskning. Gävle: Högskolan i Gävle. 125 p. (Institutionen för humaniora och samhällsvetenskaps skriftserie 13) [More information]
Lindgren Ödén, B. & Thalén, P. (ed.) (2006). Nya mål? : religionsdidaktik i en tid av förändring. Uppsala: Swedish Science Press. 126 p. (Religionsvetenskapliga studier från Gävle 2) External link [More information]

Book chapters

Thalén, P. & Westerlund, K. (2023). Begreppen religion och livsåskådning. Religioner, livsåskådningar och etik : För lärare årskurs 4-9 och gymnasiet. Malmö: Gleerups Utbildning AB. P. 19-30. [More information]
Thalén, P. (2023). Intellektuell fostran - vad är det?. Mellan kunskap och fostran : En bok om syfte och mål  med skolans undervisning om etik. Studentlitteratur AB. P. 173-187. [More information]
Franck, O. & Thalén, P. (2023). Preface. Powerful Knowledge in Religious Education : Exploring Paths to A Knowledge-Based Education on Religions. Palgrave Macmillan Cham. [More information]
Thalén, P. (2023). RE and the Complexity of the Knowledge Problem(s). Powerful Knowledge in Religious Education : Exploring Paths to A Knowledge-Based Education on Religions. Palgrave Macmillan Cham. P. 217-240. 10.1007/978-3-031-23186-5_11 [More information]
Thalén, P. & Cananau, I. (2022). Introduction : Populism and the Humanities. Populism, Democracy, and the Humanities : Interdisciplinary Explorations and Critical Enquiries. Lanham, Maryland, USA: Rowman & Littlefield Publishers. [More information]
Thalén, P. (2022). Storm i ett vattenglas? : Debatten om kreationism i media valåret 2022. Religion och vetenskap : Årsbok 2022, Föreningen lärare i religionskunskap. Malmö: Föreningen lärare i religionskunskap. P. 66-79. [More information]
Dahlin, O. & Thalén, P. (2021). Du sköna nya digitala värld : Analoga möten och digitaliserad undervisning. Människan i en existentiell kultur : En antologi om Människa-Kultur-Religionsprogrammet vid Högskolan i Gävle. Gävle: Gävle University Press. P. 93-112. External link [More information]
Thalén, P. & Franck, O. (2020). Introduction: Religious education and the notion of the post-secular. Religious education in a post-secular age : Case studies from Europe. Cham: Palgrave Macmillan. P. 1-16. 10.1007/978-3-030-47503-1_1 [More information]
Thalén, P. (2020). World view instead of religion?. Religious education in a post-secular age : Case studies from Europe. Cham: Palgrave Macmillan. P. 157-178. 10.1007/978-3-030-47503-1_9 [More information]
Thalén, P. (2019). En särställning för vad? : Tolkningar av kristendomen i skolornas religionskunskapsundervisning. Religionskunskapsämnet i fokus : Utmaningar och möjligheter. Malmö: Föreningen Lärare i Religionskunskap. P. 66-81. [More information]
Thalén, P. (2018). Att vara religionslärare i en tid av radikal mångfald. Interkulturell religionsdidaktik : utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur AB. P. 179-194. [More information]
Thalén, P. (2017). Ett inkluderande språk? : Tankar om det kyrkliga språkets särart. Det kyrkliga språket i teori och praxis. Umeå: Umeå universitet. P. 9-30. [More information]
Thalén, P. (2017). Uppbrottet från traditionell ateism. Kunskap Motstånd Möjlighet : Humanistisk forskning i dag. Halmstad: Molin & Sorgenfrei. P. 340-362. [More information]
Thalén, P. & Carlsson, D. (2015). Inledning. Det postsekulära klassrummet : Mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp. Gävle: Högskolan i Gävle. P. 7-16. [More information]
Thalén, P. (2015). Religion och vetenskap : ett nygammalt tema i religionsundervisningen i gymnasiet. Det postsekulära klassrummet : mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp. Gävle: Högskolan i Gävle. P. 135-149. [More information]
Thalén, P. (2011). Mot en fördjupad filosofisk religionsdebatt. Motståndets möjligheter : Filosofiska repliker till Eberhard Herrmann. Skellefteå: Artos. P. 165-190. [More information]
Thalén, P. (2010). Religionskritik inom språkets gränser. Religionsfilosofisk introduktion : existens och samhälle. Stockholm: Verbum. P. 193-208. [More information]
Thalén, P. (2008). Religionsfilosofin lämnar inget som det är : om teologikritikens problem. Tankar : tillägnade Sören Stenlund. Uppsala: Filosofiska institutionen. P. 169-182. [More information]
Thalén, P. (2006). Religionsdidaktik i en senmodern situation. Nya mål? : religionsdidaktik i en tid av förändring. Uppsala: Swedish Science Press. P. 104-116. [More information]
Thalén, P. (2005). Religionsämnets förändring i ett pluralistiskt samhälle. Religionsmöten och religiös mångfald : religionsvetenskapliga essäer från Högskolan i Gävle. Uppsala: Swedish Science Press. P. 20-33. [More information]
Thalén, P. (2003). Kosmetisk teologi? : Synpunkter på Svenska kyrkans förslag till ett nytt språk. Makt och religion i könsskilda världar : religionsfilosofiska perspektiv. Lund: Centrum för teologi och religionsvetenskap. P. 81-97. [More information]

Conference papers

Liljestrand, J., Carlsson, D., Jonsson, L. & Thalén, P. (2023). Who's Christianity? Influences of majority culture in Swedish teaching books. . [More information]
Liljestrand, J., Carlsson, D., Jonsson, L. & Thalén, P. (2022). Who´s Christianity? Influences of majority culture in Swedish teaching books. . [More information]
Liljestrand, J., Carlsson, D. & Thalén, P. (2019). Images of Christianity in teaching materials for the Swedish compulsory school. . [More information]
Carlsson, D. & Thalén, P. (2018). Teaching secular worldviews in a post-secular age. . [More information]

Reports

Sorgenfrei, S., Thurfjell, D., Bergdahl, L., Bergkvist, M., Berglund, J., Borevi, K., Ekdahl, Y., Gunnarsson, D., Hagevi, M., Kuusisto, A., Larsson, G., Middlemiss Lé Mon, M., Mondaca, M., Nilsson, S., Nordin, M., Rasoal, C., Rostami, A., Sarwar, F., Ståhle, G., Thalén, P., Vikdahl, L., Weinryb, N., Wieslander, M., Yourstone, J., Zackariasson, M., Zillen, K. & Åström, K. (2021). Mångreligiositet och sekularitet i svenskt polisväsende, vård, skola och offentlig förvaltning : en forskningsöversikt. Huddinge: Södertörns högskola. 67 p. (IMS rapportserie 1) External link [More information]

Book reviews

Thalén, P. (2003). Relativismen biter endast på ismernas värld. Svenska Dagbladet. P. 7-7. [More information]
Published by: Sara Perttunen Sundberg Page responsible: Sara Perttunen Sundberg Updated: 2020-01-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)