Go to eugreenalliance
Search

Research presentation

Peder Thalén

Research presentation

Peder Thalén

Professor

Research subject: Religious Studies

CURRENT RESEARCH

Presently I'm writing a book about the international discussion between the so called "New Atheists" and the theologians representing traditional Christian apologetics. I will in this book analyze and critically asses the common framework of this discussion.
I'm also writing a homiletical textbook which focuses on the religious language used in sermons.

READ MORE ABOUT

Books

Thalén, P. & Franck, O. (ed.) (2023). Mellan kunskap och fostran : En bok om syfte och mål med skolans undervisning om etik. Lund: Studentlitteratur AB. 189 p. [More information]
Franck, O. & Thalén, P. (ed.) (2023). Powerful Knowledge in Religious Education : Exploring Paths to A Knowledge-Based Education on Religions. Palgrave Macmillan Cham. 246 p. 10.1007/978-3-031-23186-5 [More information]
Cananau, I. & Thalén, P. (ed.) (2022). Populism, Democracy, and the Humanities : Interdisciplinary Explorations and Critical Enquiries. Lanham, Maryland, USA: Rowman & Littlefield Publishers. 240 p. [More information]
Thalén, P. & Franck, O. (2020). Religious education in a post-secular age : Case studies from Europe. Cham: Palgrave Macmillan. 253 p. 10.1007/978-3-030-47503-1 [More information]
Franck, O. & Thalén, P. (ed.) (2018). Interkulturell religionsdidaktik : utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur AB. 357 p. [More information]
Serrander, U. & Thalén, P. (ed.) (2017). Kunskap, motstånd, möjlighet : Humanistisk forskning idag. Halmstad: Molin & Sorgenfrei. 426 p. [More information]
Carlsson, D. & Thalén, P. (ed.) (2015). Det postsekulära klassrummet : mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp. Gävle: Högskolan i Gävle. 200 p. (Religionsvetenskapliga studier från Gävle 10) External link [More information]
Thalén, P. (2007). Ateismens fall : den moderna religionskritikens kris. Skellefteå: Artos. 153 p. [More information]
Thalén, P. (2006). Att mäta människors religiositet : filosofiska perspektiv på kvantitativ religionsforskning. Gävle: Högskolan i Gävle. 125 p. (Institutionen för humaniora och samhällsvetenskaps skriftserie 13) [More information]
Lindgren Ödén, B. & Thalén, P. (ed.) (2006). Nya mål? : religionsdidaktik i en tid av förändring. Uppsala: Swedish Science Press. 126 p. (Religionsvetenskapliga studier från Gävle 2) External link [More information]

Book chapters

Thalén, P. & Westerlund, K. (2023). Begreppen religion och livsåskådning. Religioner, livsåskådningar och etik : För lärare årskurs 4-9 och gymnasiet. Malmö: Gleerups Utbildning AB. P. 19-30. [More information]
Thalén, P. (2023). Intellektuell fostran - vad är det?. Mellan kunskap och fostran : En bok om syfte och mål  med skolans undervisning om etik. Studentlitteratur AB. P. 173-187. [More information]
Franck, O. & Thalén, P. (2023). Preface. Powerful Knowledge in Religious Education : Exploring Paths to A Knowledge-Based Education on Religions. Palgrave Macmillan Cham. [More information]
Thalén, P. (2023). RE and the Complexity of the Knowledge Problem(s). Powerful Knowledge in Religious Education : Exploring Paths to A Knowledge-Based Education on Religions. Palgrave Macmillan Cham. P. 217-240. 10.1007/978-3-031-23186-5_11 [More information]
Thalén, P. & Cananau, I. (2022). Introduction : Populism and the Humanities. Populism, Democracy, and the Humanities : Interdisciplinary Explorations and Critical Enquiries. Lanham, Maryland, USA: Rowman & Littlefield Publishers. [More information]
Thalén, P. (2022). Storm i ett vattenglas? : Debatten om kreationism i media valåret 2022. Religion och vetenskap : Årsbok 2022, Föreningen lärare i religionskunskap. Malmö: Föreningen lärare i religionskunskap. P. 66-79. [More information]
Dahlin, O. & Thalén, P. (2021). Du sköna nya digitala värld : Analoga möten och digitaliserad undervisning. Människan i en existentiell kultur : En antologi om Människa-Kultur-Religionsprogrammet vid Högskolan i Gävle. Gävle: Gävle University Press. P. 93-112. External link [More information]
Thalén, P. & Franck, O. (2020). Introduction: Religious education and the notion of the post-secular. Religious education in a post-secular age : Case studies from Europe. Cham: Palgrave Macmillan. P. 1-16. 10.1007/978-3-030-47503-1_1 [More information]
Thalén, P. (2020). World view instead of religion?. Religious education in a post-secular age : Case studies from Europe. Cham: Palgrave Macmillan. P. 157-178. 10.1007/978-3-030-47503-1_9 [More information]
Thalén, P. (2019). En särställning för vad? : Tolkningar av kristendomen i skolornas religionskunskapsundervisning. Religionskunskapsämnet i fokus : Utmaningar och möjligheter. Malmö: Föreningen Lärare i Religionskunskap. P. 66-81. [More information]
Thalén, P. (2018). Att vara religionslärare i en tid av radikal mångfald. Interkulturell religionsdidaktik : utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur AB. P. 179-194. [More information]
Thalén, P. (2017). Ett inkluderande språk? : Tankar om det kyrkliga språkets särart. Det kyrkliga språket i teori och praxis. Umeå: Umeå universitet. P. 9-30. [More information]
Thalén, P. (2017). Uppbrottet från traditionell ateism. Kunskap Motstånd Möjlighet : Humanistisk forskning i dag. Halmstad: Molin & Sorgenfrei. P. 340-362. [More information]
Thalén, P. & Carlsson, D. (2015). Inledning. Det postsekulära klassrummet : Mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp. Gävle: Högskolan i Gävle. P. 7-16. [More information]
Thalén, P. (2015). Religion och vetenskap : ett nygammalt tema i religionsundervisningen i gymnasiet. Det postsekulära klassrummet : mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp. Gävle: Högskolan i Gävle. P. 135-149. [More information]
Thalén, P. (2011). Mot en fördjupad filosofisk religionsdebatt. Motståndets möjligheter : Filosofiska repliker till Eberhard Herrmann. Skellefteå: Artos. P. 165-190. [More information]
Thalén, P. (2010). Religionskritik inom språkets gränser. Religionsfilosofisk introduktion : existens och samhälle. Stockholm: Verbum. P. 193-208. [More information]
Thalén, P. (2008). Religionsfilosofin lämnar inget som det är : om teologikritikens problem. Tankar : tillägnade Sören Stenlund. Uppsala: Filosofiska institutionen. P. 169-182. [More information]
Thalén, P. (2006). Religionsdidaktik i en senmodern situation. Nya mål? : religionsdidaktik i en tid av förändring. Uppsala: Swedish Science Press. P. 104-116. [More information]
Thalén, P. (2005). Religionsämnets förändring i ett pluralistiskt samhälle. Religionsmöten och religiös mångfald : religionsvetenskapliga essäer från Högskolan i Gävle. Uppsala: Swedish Science Press. P. 20-33. [More information]
Thalén, P. (2003). Kosmetisk teologi? : Synpunkter på Svenska kyrkans förslag till ett nytt språk. Makt och religion i könsskilda världar : religionsfilosofiska perspektiv. Lund: Centrum för teologi och religionsvetenskap. P. 81-97. [More information]
Published by: Sara Perttunen Sundberg Page responsible: Sara Perttunen Sundberg Updated: 2020-01-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)