Go to eugreenalliance
Search

Research presentation

Eva Kellner

Research presentation

Eva Kellner

Senior lecturer

Research subject: Biology

PhD in Plant Physiology. Upper secondary school teacher. Research interest – pedagogical content knowledge and professional learning.

CURRENT RESEARCH

Current research focuses on how Swedish compulsory schools work to achieve collective development of practices in science and mathematics.

READ MORE ABOUT


Articles


Scholarly articles, refereed

Kellner, E. & Attorps, I. (2024). Collective development of teaching practices in Swedish compulsory schools – does professional learning occur?. Teacher Development. 10.1080/13664530.2024.2315170 [More information]
Kellner, E. & Attorps, I. (2020). The school–university intersection as a professional learning arena: evaluation of a two-year action research project. Teacher Development, 24 (3), 366-383. 10.1080/13664530.2020.1773522 [More information]
Attorps, I. & Kellner, E. (2017). School-University Action Research : Impacts on Teaching Practices and Pupil Learning. International Journal of Science and Mathematics Education, 15 (2), 313-330. 10.1007/s10763-015-9686-6 [More information]
Kellner, E. & Attorps, I. (2015). Primary school teachers' concerns and needs in biology and mathematics teaching. NorDiNa : Nordic Studies in Science Education, 11 (3), 282-292. External link [More information]
Kellner, E., Gullberg, A., Attorps, I., Thorén, I. & Tärneberg, R. (2011). Prospective teachers' initial conceptions about pupils difficulties in science and mathematics : a potential resource in teacher education. International Journal of Science and Mathematics Education, 9 (4), 843-866. 10.1007/s10763-010-9232-5 [More information]
Gullberg, A., Kellner, E., Attorps, I., Thorén, I. & Tärneberg, R. (2008). Prospective teachers’ initial conceptions about pupils’ understanding of science and mathematics. European Journal of Teacher Education, 31 (3), 257-278. 10.1080/02619760802208429 [More information]

Other articles (popular science, debate etc.)

Attorps, I. & Kellner, E. (2021). Ett helhetsgrepp för likvärdig skola. Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning (3), 35-39. [More information]
Kellner, E. & Attorps, I. (2014). Kollegialt lärande om progression i biologi- och matematikundervisning. Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning, 41 (4), 3-8. External link [More information]

Books

Attorps, I. & Kellner, E. (ed.) (2008). Conceptions and beliefs in mathematics and science education including MAVI XIII. Gävle: University of Gävle. 97 p. [More information]

Book chapters

Kellner, E. (2016). (I) gapet mellan teori och praktik - utveckling av lärarkunskap i biologi. Ämnesdidaktiska utmaningar - inom matematik, naturvetenskap och teknik. Gävle: Gävle University Press. P. 47-60. External link [More information]
Kellner, E. & Attorps, I. (2016). Kollegialt lärande : aktionsforskning i biologi- och matematikundervisning. Ämnesdidaktiska utmaningar - inom matematik, naturvetenskap och teknik. Gävle: Gävle University Press. P. 61-74. External link [More information]
Gullberg, A., Kellner, E., Attorps, I., Thorén, I. & Tärneberg, R. (2007). Lärarstudenters uppfattning om elevers begrepp om gas. Resultatdialog 2007 : forskning inom utbildningsvetenskap. Stockholm: Stockholm. P. 52-58. External link [More information]
Gullberg, A., Kellner, E., Attorps, I., Thorén, I. & Tärneberg, R. (2007). Lärarstudenters uppfattning om elevers begrepp om gas. Ämnesdidaktik ur ett nationellt och internationellt perspektiv : rapport från Rikskonferensen i ämnesdidaktik 2006. Kristianstad: Kristianstad University Press. P. 133-142. [More information]
Kellner, E. (2001). Ämnesdidaktik i utbildningen av grundskollärare vid Högskolan i Gävle - erfarenheter från kurser i biologi. Lärarutbildningens ämnesdidaktik : artiklar om den egna undervisningen presenterade vid konferens 27-28 september 2000 vid Högskolan i Gävle. Uppsala: Universitetstryckeriet. [More information]

Conference papers

Kellner, E., Gullberg, A., Attorps, I., Thorén, I. & Tärneberg, R. (2007). Prospective teachers' initial conceptions of pupils' difficulties : holistic view of concepts in science and mathematics. ESERA 2007. [More information]

Reports

Thorén, I., Kellner, E., Gullberg, A. & Attorps, I. (2005). Developing transformative pedagogical content knowledge in science and mathematics teacher education. Stockholm: Swedish Council for the Renewal of Higher Education. 27 p. External link [More information]
Published by: Camilla Haglund Page responsible: Gunilla Mårtensson Updated: 2019-11-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)