Go to eugreenalliance
Search

Research presentation

Eva Kellner

Research presentation

Eva Kellner

Senior lecturer

Research subject: Biology

PhD in Plant Physiology. Upper secondary school teacher. Research interest – pedagogical content knowledge and professional learning.

CURRENT RESEARCH

Current research focuses on how Swedish compulsory schools work to achieve collective development of practices in science and mathematics.

READ MORE ABOUT

Books

Attorps, I. & Kellner, E. (ed.) (2008). Conceptions and beliefs in mathematics and science education including MAVI XIII. Gävle: University of Gävle. 97 p. [More information]

Book chapters

Kellner, E. (2016). (I) gapet mellan teori och praktik - utveckling av lärarkunskap i biologi. Ämnesdidaktiska utmaningar - inom matematik, naturvetenskap och teknik. Gävle: Gävle University Press. P. 47-60. External link [More information]
Kellner, E. & Attorps, I. (2016). Kollegialt lärande : aktionsforskning i biologi- och matematikundervisning. Ämnesdidaktiska utmaningar - inom matematik, naturvetenskap och teknik. Gävle: Gävle University Press. P. 61-74. External link [More information]
Gullberg, A., Kellner, E., Attorps, I., Thorén, I. & Tärneberg, R. (2007). Lärarstudenters uppfattning om elevers begrepp om gas. Resultatdialog 2007 : forskning inom utbildningsvetenskap. Stockholm: Stockholm. P. 52-58. External link [More information]
Gullberg, A., Kellner, E., Attorps, I., Thorén, I. & Tärneberg, R. (2007). Lärarstudenters uppfattning om elevers begrepp om gas. Ämnesdidaktik ur ett nationellt och internationellt perspektiv : rapport från Rikskonferensen i ämnesdidaktik 2006. Kristianstad: Kristianstad University Press. P. 133-142. [More information]
Kellner, E. (2001). Ämnesdidaktik i utbildningen av grundskollärare vid Högskolan i Gävle - erfarenheter från kurser i biologi. Lärarutbildningens ämnesdidaktik : artiklar om den egna undervisningen presenterade vid konferens 27-28 september 2000 vid Högskolan i Gävle. Uppsala: Universitetstryckeriet. [More information]
Published by: Camilla Haglund Page responsible: Gunilla Mårtensson Updated: 2019-11-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)