Go to eugreenalliance
Search

Research presentation

Lars Bengtsson

Lars Bengtsson, Prorektor, professor, Avdelningen för industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad

Research presentation

Lars Bengtsson

Professor of industrial engineering and management, pro-vice-chancellor

Research subject: Industrial engineering and management

My research field concerns production strategies, innovation management and work organisation in industrial companies.

CURRENT RESEARCH

  • Open innovation survey, OIS
  • Certification of user oriented computer systems
  • Design of global supply chains in Swedish firms (Dogs)
  • Logistics and Innovative production, CLIP
  • Knowledge Integration and Innovation in Transnational Enterprise
  • Continuous Innovation Survey, CINet
  • International Purchasing Survey
  • European manufacturing survey, EMS

READ MORE ABOUT

Books

Bengtsson, L. & Lind, J. (ed.) (2013). Innovation eller kvartalskapitalism? : Utmaningar för global svensk produktion. Stockholm: Liber. 216 p. (Innovation eller kvartalskapitalism?) [More information]
Berggren, C., Bergek, A., Bengtsson, L., Söderlund, J. & Hobday, M. (ed.) (2011). Knowledge Integration and Innovation : Critical Challenges Facing International Technology-Based Firms. Oxford: Oxford University Press. 320 p. 10.1093/acprof:oso/9780199693924.001.0001 [More information]
Bengtsson, L., Berggren, C. & Lind, J. (ed.) (2005). Alternativ till outsourcing. Malmö: Liber. 166 p. [More information]
Bengtsson, L., Lind, J. & Samuelsson, L. (ed.) (2000). Styrning av team och processer : Teoretiska perspektiv och fallstudier. Stockholm: EFI, Handelshögskolan. 329 p. [More information]

Book chapters

Bengtsson, L., Lakemond, N. & Tell, F. (2016). Hur arbetar svenska företag med öppen innovation?. Öppen innovation : i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur AB. P. 39-54. [More information]
Bengtsson, L., Lakemond, N., Laursen, K. & Tell, F. (2016). Open innovation : Managing knowledge integration across multiple boundaries. Managing Knowledge Integration across Boundaries. Oxford: Oxford University Press. P. 87-105. [More information]
Bengtsson, L., Enberg, C. & Lakemond, N. (2015). Öppen och sluten på samma gång : Att integrera kunskap över företags gränser. Kunskapsintegration och innovation i en internationaliserande ekonomi. Stockholm: Makadam förlag. [More information]
Bengtsson, L. & Lind, J. (2013). Balanserade produktionssystem : En möjlighet för global svensk produktion?. Innovation eller kvartalskapitalism? : utmaningar för global svensk produktion. Stockholm: Liber. P. 179-196. [More information]
Bengtsson, L. & Wang, W. (2013). Cost innovation : En studie av Huaweis globala produktionssystem. Innovation eller kvartalskapitalism? : Utmaningar för global svensk produktion. Stockholm: Liber. P. 61-78. [More information]
Bengtsson, L. & Lind, J. (2013). Innovation eller kvartalskapitalism?. Innovation eller kvartalskapitalism? : Utmaningar för global svensk produktion. Stockholm: Liber. P. 7-20. [More information]
Bengtsson, L., von Haartman, R. & Dabhilkar, M. (2013). Outsourcing eller kunskapsintegration?. Innovation eller kvartalskapitalism? : Utmaningar för global svensk produktion. Stockholm: Liber. P. 58-75. [More information]
Berggren, C., Bergek, A., Bengtsson, L. & Söderlund, J. (2011). Exploring Knowledge Integration and Innovation. Knowledge integration and innovation : Critical Challenges Facing International Technology-Based Firms. Oxford: Oxford University Press. 10.1093/acprof:oso/9780199693924.003.0001 [More information]
Bengtsson, L., Dabhilkar, M. & von Haartman, R. (2011). Knowledge integration challenges when outsourcing manufacturing. Knowledge integration and innovation : critical challenges facing international technology-based firms. Oxford: Oxford University Press. 10.1093/acprof:oso/9780199693924.003.0009 [More information]
Dabhilkar, M. & Bengtsson, L. (2011). Trade-offs in Make-Buy Decisions : Exploring Operating Realities of Knowledge Integration and Innovation. Knowledge Integration and Innovation : critical challenges facing international technology-based firms. Oxford: Oxford University Press. P. 228-245. 10.1093/acprof:oso/9780199693924.003.0010 [More information]
Bengtsson, L., Berggren, C. & Lind, J. (2005). Avveckling eller utveckling?. Alternativ till outsourcing. Malmö: Liber. P. 148-161. [More information]
Bengtsson, L., Berggren, C. & Lind, J. (2005). Introduktion. Alternativ till outsourcing. Malmö: Liber. P. 7-16. [More information]
Bengtsson, L. (2005). Outsourcing av produktion i svensk verkstadsindustri. Alternativ till outsourcing. Malmö: Liber. [More information]
von Haartman, R. & Bengtsson, L. (2005). Produktionsutveckling lönar sig - och ger förutsättningar för extern samverkan. Alternativ till outsourcing. Malmö: Liber. P. 114-130. [More information]
Dabhilkar, M. & Bengtsson, L. (2002). The role of balanced scorecard in manufacturing : a tool for strategically aligned work on continuous improvements in production teams?. Performance measurement and management control : a compendium of research. Amsterdam: JAI. P. 181-208. [More information]
Bengtsson, L. & Berggren, C. (2001). Produktionens förändrade roll : mager klickfunktion eller kunskapsfabrik?. Lärdilemman i arbetslivet : teoretiska och praktiska perspektiv på lärande i organisationer. Lund: Studentlitteratur. P. 149-176. [More information]
Bengtsson, L. & Nilsson, G. (2000). Styrning i teambaserade organisationer. Styrning av team och processer : Teoretiska perspektiv och fallstudier. Stockholm: EFI, Handelshögskolan. P. 39-66. [More information]
Bengtsson, L. (1999). ABB in Sweden : A New Start at the Old Mecca. Being Local Worldwide : ABB and the Challenge of Global Management. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press. P. 156-178. [More information]
Bengtsson, L. & Köhler, C. (1999). Products, Processes and Organizational Change in the Production of Power Transformers. Being Local Worldwide : ABB and the Challenge of Global Management. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press. P. 61-77. [More information]
Published by: Camilla Haglund Page responsible: Gunilla Mårtensson Updated: 2022-07-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)