Research presentation

Eva Kellner

Research presentation

Eva Kellner

Senior lecturer

Research subject: Biologi

PhD in Plant Physiology. Upper secondary school teacher. Research interest - pedagogical content knowledge and professional learning

CURRENT RESEARCH

READ MORE ABOUT

Books

Attorps, I. & Kellner, E. (ed.) (2008). Conceptions and beliefs in mathematics and science education including MAVI XIII. Gävle: University of Gävle. 97 p. [More information]

Book chapters

Kellner, E. (2016). (I) gapet mellan teori och praktik - utveckling av lärarkunskap i biologi. Ämnesdidaktiska utmaningar - inom matematik, naturvetenskap och teknik. Gävle: Gävle University Press. P. 47-60. External link [More information]
Kellner, E. & Attorps, I. (2016). Kollegialt lärande : aktionsforskning i biologi- och matematikundervisning. Ämnesdidaktiska utmaningar - inom matematik, naturvetenskap och teknik. Gävle: Gävle University Press. P. 61-74. External link [More information]
Gullberg, A., Kellner, E., Attorps, I., Thorén, I. & Tärneberg, R. (2007). Lärarstudenters uppfattning om elevers begrepp om gas. Resultatdialog 2007 : forskning inom utbildningsvetenskap. Stockholm: Stockholm. P. 52-58. External link [More information]
Gullberg, A., Kellner, E., Attorps, I., Thorén, I. & Tärneberg, R. (2007). Lärarstudenters uppfattning om elevers begrepp om gas. Ämnesdidaktik ur ett nationellt och internationellt perspektiv : rapport från Rikskonferensen i ämnesdidaktik 2006. Kristianstad: Kristianstad University Press. P. 133-142. [More information]
Kellner, E. (2001). Ämnesdidaktik i utbildningen av grundskollärare vid Högskolan i Gävle - erfarenheter från kurser i biologi. Lärarutbildningens ämnesdidaktik : artiklar om den egna undervisningen presenterade vid konferens 27-28 september 2000 vid Högskolan i Gävle. Uppsala: Universitetstryckeriet. [More information]
Published by: Camilla Haglund Page responsible: Gunilla Mårtensson Updated: 2019-11-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)