Undervisning

Kurser

Beslut och risk i teori och praktik 1 (DV011D)
Beslut och risk i teori och praktik 2 (DV012D)
Examensarbete inom besluts-, risk- och policyanalys (DV017D)
Specialisering inom besluts-, risk- och policyanalys (DV014D)
Teorier och verktyg för komplexa beslut 1 (DV015D)
Teorier och verktyg för komplexa beslut 1 (DV016D)

Besluts- och riskanalys 1 (BEG001)
Besluts- och riskanalys 2 (BEG303)
Besluts- och riskanalys 3 (BEG304)
Kvantitativ riskanalys för beslutsfattande (BEG306)

Databasteknik (DV005B)
Datavetenskaplig metodik (DV039B)
Examensarbete / Bachelor's Thesis (DV010C, DV017B)
Metoder för objektorienterad utveckling (DV014C)
Object-oriented programming for international students (DV004B)
Objektorienterad design, programmering och algoritmer (DVG301)
Objektorienterad programmering 1 (DV027B)
Programmeringsmetodik (DV036A)
Scientific Methods in Computer Science (DV039B)
Software Development (DV049B)

Mjukvara

Decision Tools from Palisade
PrecisionTree
@Risk
Netica
AgenaRisk

Python 2.7
Java SE 1.7
Java EE 1.6
Eclipse Juno
Google App Engine
SQL Server 2008
ObjectDB

Borland Together
VP-UML

Published by: Fredrik Bökman Page responsible: Gunilla Mårtensson Updated: 2018-04-30
VP-UML

Use of Visual Paradigm for the teaching of software design is made available to University of Gävle by the Visual Paradigm Academic Partner Training Program.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)