Search

Research presentation

Martin Björklund

Research presentation

Martin Björklund

Researcher, associate professor of physiotherapy

Research subject: Occupational Health Sciences

Registered Physical Therapist 1986
Ph.D. in Sports Medicine 2004
Associate Professor, Physiotherapy, Faculty of Medicine, Umeå university, 2012

CURRENT RESEARCH

  • Reliability and validity of a new questionnaire for symptoms and functional limitations in subjects with neck pain
  • The effect of neck coordination training on sensorimotor function, symptoms and self-rated health and functioning for non-specific neck-shoulder pain
  • Rehabilitation of people with neck pain. Effects of individualized treatment based on prognostic indicators and tests of functioning
  • Range of movement

READ MORE ABOUT

Examina

1986 Sjukgymnastexamen, Vårdhögskolan, Landstinget i Uppsala län.
1992 Filosofie kandidatexamen i sjukgymnastik, Karolinska Institutet.
2004 Medicine doktorsexamen i idrottsmedicin vid Medicinsk- Odontologiska fakulteten, Umeå Universitet och Belastningsskadecentrum, Högskolan i Gävle. Avhandlingens titel: Effects of repetitive work on proprioception and of stretching on sensory mechanisms. Implications for work-related neuromuscular disorders.

Anställningar

1986 - 1989 Sjukgymnast, Alfta Rehab Center i Hälsingland
1989 Sjukgymnast, SAS företagshälsovård, Arlanda
1989 - 1990 Sjukgymnast, Statshälsan, Uppsala
1990 - 1996 Sjukgymnast, Bygghälsan, Uppsala
1990 - 1996 Sjukgymnast, Medicinska kommittén, Handikappidrottsförbundet
1997 - 2004 Doktorandtjänst, Belastningsskadecentrum, Umeå
2002 - 2003 Privatpraktiserande sjukgymnast 50%, Katrineholm
2004 Vik. forskare, Belastningsskadecentrum, Högskolan i Gävle
2005 - 2007 Forskare, finansierad av FAS post-doc, Belastningsskadecentrum, Högskolan i Gävle
2007 - Forskare, finansierad av FAS projektbidrag, Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle

Handledning av doktorander

Biträdande handledare för Ulrik Röijezon, disputation juni 2009
Biträdande handledare för Thomas Rudolfsson, disputation planerad 2012

Organisationer och kommittéer

1988- Medlem i sektionen för Ortopedisk Manuell Terapi
2005-2007 Ordförande i Stiftelsen Alfta Kurhem
2007-2008 Styrelseledamot i Stiftelsen Alfta Kurhem
2006-2007 Styrelseledamot i Alfta Rehab Center Holding AB
2007-2008 Ordförande i Alfta Rehab Center Holding AB
2009- Medlem i “the Editorial Advisory Board of The Open Spine Journal"
2002- Ordförande i Alfta forskningsstiftelse

Forskningsanslag

2000: Stiftelsen Active Life Foundation, För forskning rörande idrottsskador.
Muskeltöjningens effekt på proprioception och koordination, 5 000 kr
2004: Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap, postdoc-bidrag (dnr 2004-1770): Utvärdering av metoder för att mäta negativa effekter av repetitivt arbete och behandling av arbetsrelaterad kronisk nacksmärta. 1,3 miljoner kr.
2006: Forskning och Framtid, Länsförsäkringar Sak, försäkringsaktiebolag (Projektbeteckning P3/06): Effekten av nackkoordinationsträning på sensomotorisk funktion, symtom och självskattad hälsa och funktion vid långvariga nack-skulderbesvär. 260 000 kr.
2006: Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap, projektbidrag (dnr 2006-1162): Effekten av nackkoordinationsträning på sensomotorisk funktion, symtom och självskattad hälsa och funktion vid ospecifika nack-skulderbesvär. 1,5 miljoner kr.
2009: Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap, projektbidrag (dnr 2009-1403): Rehabilitering för personer med nackbesvär: Effekter av individanpassad behandling baserad på prognostiska indikatorer och funktionstest. 2,25 miljoner kr.
2009: AFA Trygghetsförsäkring (dnr 090288): Rehabilitering för personer med nackbesvär: Effekter av individanpassad rehabilitering baserad på prognostiska indikatorer och funktionstest. 1 722 581 kr.

Published by: Zara Lindahl Page responsible: Magnus Isaksson Updated: 2020-02-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)