Reports

Ahmadi, F., Palm, I. & Ahmadi, N. (2016). Mångfaldsbarometern 2016. Gävle: Gävle University Press. 50 p. (FOU-rapport 44) External link [More information]
Ahmadi Lewin, F. (2000). Hemmets betydelse för äldre invandrare : En litteraturöversikt och riktlinjer för fortsatt forskning och teoribildning. Gävle: Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet. 24 p. (Arbetsrapport / Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet 29) [More information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)