Porträtt Sam Larsson

Sam Larsson

Professor i socialt arbete
Docent i psykologi

Mail: samlan@hig.se

Phone:
Operator: 026-64 85 00
Direct: 026-64 82 21

Current research

Beroende av psykoaktiva droger, ungdomars användning av alkohol och droger, psykisk ohälsa, genus och marginaliserade grupper.

Recent publications

Larsson, S. & Trygged, S. (2010)(red.). Counselling: Stödsamtal i socialt arbete. Stockholm: Gothia förlag. (s 1-272).

Larsson, S. & Trygged, S. (2010). Introduktion till counselling i socialt arbete. (Kapitel 1). I S. Larsson et al (red.), Counselling: Stödsamtal i socialt arbete. Stockholm: Gothia.

Larsson, S. (2010). Counselling som samtalsstöd i socialt arbete. (Kapitel 2). I S. Larsson et al (red.), Counselling: Stödsamtal i socialt arbete. Stockholm: Gothia.

Lilja, J. Larsson, S. & Trygged, S. (2010). Counselling och forskning. (Kapitel 11). I S. Larsson et al (red.), Counselling: Stödsamtal i socialt arbete. Stockholm: Gothia.

Larsson, S. & Sjöblom (2010). Perspectives on narrative research methods in social work. International Journal of Social Welfare, 19:272-280.

Published by: Zara Lindahl Page responsible: Annika Strömberg Updated: 2018-02-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)