Books


Books

Sjöberg, S. & Turunen, P. (ed.) (2018). Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. 389 p. External link [More information]

Doctoral thesis

Sjöberg, S. (2003). Löntagarfondsfrågan - en hegemonisk vändpunkt : En marxistisk analys. Diss. , 2003. Uppsala: Uppsala universitet. 260 p. External link [More information]

Book chapters

Rambaree, K. & Sjöberg, S. (2018). Empowermentarbete i marginaliserade bostadsområden i Indien och Sverige. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. P. 343-362. [More information]
Sjöberg, S. & Turunen, P. (2018). Forskning och metoder för kunskap och handling. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. P. 89-113. [More information]
Hansson, M., Lundgren, I. & Sjöberg, S. (2018). Fältarbete i utsatta bostadsområden. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. P. 139-158. [More information]
Sjöberg, S. & Turunen, P. (2018). Samhällsarbete i omvandling. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. P. 65-87. [More information]
Sjöberg, S. & Turunen, P. (2018). Samhällsarbetets begrepp, inriktningar och perspektiv. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. P. 19-43. [More information]
Sjöberg, S. & Turunen, P. (2018). Samhällsförändringar som utmanar. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. P. 45-64. [More information]
Al-Khamisi, R. & Sjöberg, S. (2018). Social mobilisering och nya sociala rörelser. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. P. 277-295. [More information]
Sjöberg, S. (2007). Keynes und darüber hinaus : der Kampf um Wirtschaftsdemokratie. Keynes als Alternativer? : Argumente für eine gerechtere Wirtschaft. Berlin: Dietz Verlag. P. 127-144. [More information]
Published by: Zara Lindahl Page responsible: Annika Strömberg Updated: 2016-09-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)