Reports

Allelin, M., Kallifatides, M., Sjöberg, S. & Skyrman, V. (2018). Välfärdsmodellens omvandling : det privata kapitalets utvidgning i den offentliga sektorn. Stockholm: Katalys. 39 s. (Klass i Sverige 17) Länk [Mer information]
Allelin, M., Kallifatides, M., Sjöberg, S. & Skyrman, V. (2018). Ägande- och förmögenhetsstrukturen och dess förändring sedan 1980. Stockholm: Katalys. 35 s. (Klass i Sverige 16) Länk [Mer information]
Sjöberg, S. (1998). Handikappomsorgen i Stockholms stadsdelar : en rapport om förvaltningsorganisation och köp- och säljrelationer. Stockholm: Resursförvaltningen för skola och socialtjänst, Forsknings- och utvecklingsenheten. 74 s. (FoU-rapport 14) [Mer information]
Published by: Camilla Haglund Page responsible: Annika Strömberg Updated: 2016-10-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)