Go to eugreenalliance
Search

Ergopriset (från KWK)

För att skapa bättre förståelse för och kunskap om hur företag tar till vara nya synsätt på ergonomiskt förbättringsarbete, och vilka faktorer i organisationen och hos enskilda aktörer som är avgörande för framgång, studerar en tvärvetenskaplig forskargrupp inom ramen för Ergopriset hur organisationer använder ergonomisk kunskap och hur de implementerar arbetsmiljöarbetet.

Forskare studerar vilken prioritet som arbetsmiljöhänsyn ges i företagens förändrings- och kvalitetsarbete, vilka faktorer som påverkar denna prioritering och vilka metoder företagen använder för att följa upp arbetsmiljöarbetet.

Projektet har pågått sedan hösten 2007.

Läs mer om Ergopriset

Published by: Zara Lindahl Page responsible: Magnus Isaksson Updated: 2015-04-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)