Go to eugreenalliance
Search

Lean

Implementering av Lean-principer


Syftet med forskningsprojektet är att fördjupa kunskaperna om faktorer och processer som är väsentliga för framgångsrikt och uthålligt införande och etablering av Lean-principer.

Uppmärksamhet riktas mot om och i så fall hur lean implementationen samordnas med övrigt arbetsmiljöarbete. Projektet bygger på analys av implementationsprocesserna i två delstudier som gäller Sandvik Primary Products respektive Landstinget Gävleborg.

Målet är att projektet ska formulera konkreta lärdomar för implementering av Lean i operativ verksamhet.

Published by: Zara Lindahl Page responsible: Magnus Isaksson Updated: 2015-04-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)