Go to eugreenalliance
Search

Research presentation

Marja-Leena Kristofferzon

Research presentation

Marja-Leena Kristofferzon

Senior lecturer, docent

Research subject: Caring Science

Marja-Leena is a registered nurse, an intensive care nurse and a doctor of nursing science.

CURRENT RESEARCH

Marja-Leena Kristofferzon works in the research profile Health Promoting Work and she is employed in Department of Caring Science. She is mainly active in the research group "Leva med långvarig ohälsa" (Living with Long-term Illness). Ongoing projects:

  • Kvinnors föreställningar om att inkluderas i arbetslivet efter långtidssjukskrivning för psykisk ohälsa. (Vägen tillbaka)
  • Prevention and Management of Stroke and TIA in primary health care – A Complex Intervention. Kortnamn: PrevManStroke
  • Från en i mängden till en i gänget – Goda arbetsplatser som inkluderar människor med psykiska funktionsvariationer. Kortnamn: SMI-projektet

READ MORE ABOUT

  • Publications


Conference papers

Hedlund, Å., Kristofferzon, M., Boman, E. & Nilsson, A. (2022). Vägen tillbaka : Vilka föreställningar har kvinnor till att återgå i arbete efter långtidssjukskrivning för psykisk ohälsa?. . [More information]
Rashid, M., Heiden, M., Nilsson, A. & Kristofferzon, M. (2018). Work ability and well-being among sick-listed women with long-term pain in neck/shoulders or back who return to work and who remain on sick leave: A prospective study. IEA Conference. [More information]
Rashid, M., Kristofferzon, M., Heiden, M. & Nilsson, A. (2018). Work ability, well-being and return-to-work among women in Gävleborg on sick leave due to long-term pain in the neck/shoulders and/or back. FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle : Program och abstracts. Gävle: Gävle University Press. P. 68-. External link [More information]
Rashid, M., Kristofferzon, M., Heiden, M. & Nilsson, A. (2017). Predictors of work ability among women on long-term sick leave due to musculoskeletal pain. NES conference proceedings. P. 140-. [More information]
Kristofferzon, M. & Mårtensson, G. (2013). Stöd och utmaningar i verksamhetsförlagd utbildning - vem bidrar till lärandet ur studenters perspektiv?. . [More information]
Wallin, E., Larsson, I., Rubertsson, S. & Kristofferzon, M. (2012). Relatives' experiences of everyday life six months after hypothermia treatment of a significant other's cardiac arrest. . 10.1016/j.resuscitation.2012.08.232 [More information]
Ternesten Hasséus, E. & Kristofferzon, M. (2010). Livskvalitet och copingstrategier hos patienter med sensorisk hyperaktivitet. . External link [More information]
Kristofferzon, M., Lindqvist, R. & Nilsson, A. (2009). Living with chronic illness. The 2nd International Research Seminar on Salutogenesis : Helsinki, May 14-16, 2009. [More information]
Kristofferzon, M. (2006). Health-related quality of life over the first year after myocardial infarction. New Frontiers in Cardiac Care : Bergen, Norway 5–6th May 2006. 10.1016/j.ejcnurse.2006.03.001 [More information]
Lindqvist, R. & Kristofferzon, M. (2000). Computer skills among Swedish nursing students. Nursing informatics one step beyond : The evolution of technology and nursing. Auckland: Adis International Limited. P. 822-822. [More information]
Hardy, J., Lindqvist, R., Kristofferzon, M. & Dahlberg, O. (1997). The current status of nursing informatics in undergraduate nursing programs : Comparative case studies between Sweden and Australia. Nursing informatics : The impact of nursing knowledge on health care informatics. Amsterdam: IOS Press. P. 132-136. [More information]
Published by: Camilla Haglund Page responsible: Magnus Isaksson Updated: 2020-02-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)