Go to eugreenalliance
Search

Research presentation

Svend Erik Mathiassen

Svend Erik Mathiassen, Högskolan i Gävle.

Research presentation

Svend Erik Mathiassen

Professor in Work-related musculoskeletal disorder research

Research subject: Occupational Health Sciences

  • B.Sc., Biology, Physical Education
  • M.Sc., Work Physiology
  • PhD, Work physiology
  • Appointed associate Professsor, Occupational and Environmental Medicine; Lund University
  • Adjunct professor; Curtin University, Perth

CURRENT RESEARCH

  • Cost-efficient strategies for data collection and analysis
  • Motor variability in occupational tasks: individual patterns, occupational determinants and effects
  • Variation in physical and mental work load: measurement, occurrence, effects
  • Equality and justice in occupational work: gender and origin

READ MORE ABOUT

Books

Mathiassen, S. & Hallman, D. (2022). Fysisk (in)aktivitet i kontorsmiljöer. Göteborg: Göteborgs universitet. 56 p. (Arbete & Hälsa 56(4)) External link [More information]
Rolfer, B., Mathiassen, S. & Vingård, E. (ed.) (2012). Forskning i fara? : Forskarna själva om dagens svenska arbetsmiljöforskning. Gävle: Gävle University Press. 60 p. [More information]
Toomingas, A., Mathiassen, S. & Wigaeus Tornqvist, E. (ed.) (2012). Occupational Physiology. Boca Raton, FL: CRC Press. 309 p. [More information]
Vingård, E. & Mathiassen, S. (2011). Ett nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljö : behov och förutsättningar. Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet. 72 p. (Statens offentliga utredningar 2011:60) External link [More information]
Mathiassen, S. & Vingård, E. (ed.) (2009). God arbetsmiljö - en framgångsfaktor?. Stockholm: Fritze. 78 p. (Statens offentliga utredningar 2009:47) [More information]
Mathiassen, S. & Vingård, E. (ed.) (2009). Inkluderande arbetsliv. Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet. 163 p. (Statens offentliga utredningar 2009:93) External link [More information]
Toomingas, A., Mathiassen, S. & Wigaeus Tornqvist, E. (ed.) (2008). Arbetslivsfysiologi. Lund: Studentlitteratur. 373 p. [More information]
Mathiassen, S., Munch-Ulfsfält, U., Nilsson, B. & Thornblad, H. (2007). Ergonomi för ett gott arbete. Stockholm: Prevent. 190 p. [More information]
Jarebrant, C., Öjmertz, B., Mathiassen, S. & Winkel, J. (2005). Ergonova: ergonomisk värdeflödesanalys : verktyget som förenar effektiv produktion och god arbetsmiljö. Arbetsbok. Mölndal: IVF Industriforskning och utveckling AB. 13 p. (IVF-skrift, 0349-0653 05802) [More information]
Jarebrant, C., Öjmertz, B., Mathiassen, S. & Winkel, J. (2005). Ergonova: ergonomisk värdeflödesanalys : verktyget som förenar effektiv produktion och god arbetsmiljö. Handledning. Mölndal: IVF Industriforskning och utveckling AB. 28 p. (IVF-skrift 05801) [More information]
Kihlberg, S., Franzon, H., Fröberg, J., Hägg, G., Johansson Hanse, J., Kjellberg, A., Mathiassen, S., Medbo, P., Neumann, P. & Winkel, J. (2005). Ett produktionssystem under förändring : ergonomisk och teknisk utvärdering. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. (Arbete och hälsa 2005:1) [More information]
Djupsjöbacka, M., Johansson, B., Mathiassen, S. & Sjölander, P. (ed.) (2004). International Congress on Chronic Pain and Dysfunction after Whiplash and other Traumatic Neck Injuries : October 28-29, 2004.. Gävle: Gefle University Press. 73 p. [More information]

Book chapters

Mathiassen, S., Johansson, E., Bolin, M. & Olofsdotter, G. (2019). Jämställd arbetshälsa? Genus, arbetsorganisation och fysisk belastning inom detaljhandeln. Arbetsmiljö och ohälsa i ett genusperspektiv : Uppdragsforskning med relevans för tillsynsverksamheten. Stockholm: Arbetsmiljöverket. P. 22-42. [More information]
Toomingas, A., Bratt Carlström, M. & Mathiassen, S. (2012). A good working life for everyone. Occupational Physiology. Boca Raton, FL: CRC Press. P. 271-284. [More information]
Rolfer, B., Mathiassen, S. & Vingård, E. (2012). Vart är Sveriges arbetsmiljöforskning på väg?. Forskning i fara? : Forskarna själva om dagens svenska arbetsmiljöforskning. Gävle: Gävle University Press. [More information]
Toomingas, A., Mathiassen, S. & Wigaeus Tornqvist, E. (2012). Work, Working Life, Occupational Physiology. Occupational Physiology. Boca Raton, FL: CRC Press. P. 1-18. [More information]
Mathiassen, S. (2009). Arbetsmiljö, arbetshälsa, framgång, lönsamhet.... God arbetsmiljö - en framgångsfaktor? : en skrift från Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet. Stockholm: Fritze. P. 11-30. [More information]
Mathiassen, S. & Södergren, B. (2009). Organisatorisk mångfald – inspirerande innovation eller Babels torn?. Inkluderande arbetsliv. Stockholm: Fritze. P. 89-109. [More information]
Toomingas, A., Mathiassen, S. & Wigaeus Tornqvist, E. (2008). Arbete, arbetsliv, arbetslivsfysiologi. Arbetslivsfysiologi. Lund: Studentlitteratur. P. 17-38. [More information]
Toomingas, A., Bratt Carlström, M. & Mathiassen, S. (2008). Ett gott arbetsliv för alla. Arbetslivsfysiologi. Lund: Studentlitteratur. P. 347-361. [More information]
Published by: Camilla Haglund Page responsible: Magnus Isaksson Updated: 2020-02-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)