Go to eugreenalliance
Search

Research presentation

Mårten Eriksson

Blev 2017 professor i hälsofrämjande arbetsliv vid HiG och undervisar vid HiG.

Research presentation

Mårten Eriksson

Professor

Research subject: Psychology

CURRENT RESEARCH

  • Cognitive development
  • Screening
  • Estimates of peoples age, height and weight

READ MORE ABOUT

Jag har undervisat sedan jag började min doktorandtjänst i Uppsala för 25 år sedan i allmän psykologi, som kursansvarig eller examinator, på alla grundnivåer. Jag har undervisat i psykologi i diverse specialkurser för förskollärare, mäklare, personalvetare, sjuksköterskor, socionomer, och tandhygienister.

På avancerad nivå har jag varit kursansvarig och handlett studenter på D-nivå. Jag har också varit kursansvarig för en forskarutbildningskurs som Högskolan i Gävle gav i samarbete med Luleå tekniska högskola 2009 och är för närvarande huvudhandledare för två doktorander.

Undervisningen har varit i form av föreläsningar, seminarier, handledning, laborationer. Ibland har undervisningen haft stora inslag av problembasering och bedrivits i olika distansformer. Elektroniska undervisningsplattformar används för det mesta.

Published by: Julia Högnelid Page responsible: Magnus Isaksson Updated: 2020-03-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)