Go to eugreenalliance
Search

Research presentation

Stefan Sjöberg

Research presentation

Stefan Sjöberg

Associate Professor in Social Work, Senior Lecturer (PhD) in Sociology

Research subject: Social Work

Stefan Sjöberg is Research director of the research program Urban Commons within SFO-Sustainable Cities

CURRENT RESEARCH

  • FAIRTRANS – transformations to a fair and fossil free future (https://fairtrans.nu/about-fairtrans/)
  • Future-Proof Cities – urban sustainability
  • Stadsdelslyftet (The district lift) Andersberg
  • Community climate commons
  • Community work for socially sustainable development in marginalized neighborhoods
  • The transformation of the Swedish welfare model
  • Collective capital building for economic democracy

READ MORE ABOUT


Articles


Scholarly articles, refereed

Skyrman, V., Allelin, M., Kallifatides, M. & Sjöberg, S. (2023). Financialized accumulation, neoliberal hegemony, and the transformation of the Swedish Welfare Model, 1980–2020. Capital and Class, 47 (4), 565-591. 10.1177/03098168221128101 [More information]
Levin, T., Sjöberg, S., Jiang, B. & Barthel, S. (2023). Social Sustainability and Alexander’s Living Structure Through a New Kind of City Science. Urban Planning, 8 (3), 224-234. 10.17645/up.v8i3.6841 [More information]
Sjöberg, S. & Turunen, P. (2022). Community work in Nordic welfare states in transformation : directions, conditions and dilemmas. Nordic Social Work Research, 12 (2), 209-216. 10.1080/2156857x.2022.2056812 [More information]
Sjöberg, S. & Kings, L. (2022). Suburban commons : the rise of suburban social movements and new urban commons in marginalized neighbourhoods in Stockholm. Nordic Social Work Research, 12 (2), 284-297. 10.1080/2156857X.2021.1982753 [More information]
Colding, J., Barthel, S., Ljung, R., Eriksson, F. & Sjöberg, S. (2022). Urban commons and collective action to address climate change. Social Inclusion, 10 (1), 103-114. 10.17645/si.v10i1.4862 [More information]
Chang, E., Sjöberg, S., Turunen, P. & Rambaree, K. (2022). Youth Empowerment for Sustainable Development: Exploring Ecosocial Work Discourses. Sustainability, 14 (6). 10.3390/su14063426 [More information]
Rambaree, K. & Sjöberg, S. (2021). Companion animals in health-promoting work-life. Society and Animals, 29 (1), 22-40. 10.1163/15685306-12341504 [More information]
Aslan, P., Sjöberg, S., Wikström, E. & Ahmadi, N. (2021). Door openers? Public officials as supportive actors in the labour market participation of descendants of immigrants in Sweden. Nordic Social Work Research, 11 (3), 199-212. 10.1080/2156857X.2019.1680418 [More information]
Aslan, P., Wikström, E., Ahmadi, N. & Sjöberg, S. (2021). 'Kids' in between? Views on work, gender, and family arrangements among men and women of migrant descent in Sweden. Community, Work and Family, 24 (5), 586-602. 10.1080/13668803.2020.1734537 [More information]
Aslan, P., Ahmadi, N., Wikström, E. & Sjöberg, S. (2020). Agency and adaptation: strategies of immigrants’ descendants on the Swedish labor market. Nordic Journal of Working Life Studies, 10 (3), 43-62. 10.18291/njwls.v10i3.121842 [More information]
Rambaree, K., Sjöberg, S. & Turunen, P. (2019). Ecosocial change and community resilience: the case of “Bönan” in glocal transition. Journal of Community Practice, 27 (3-4), 231-248. 10.1080/10705422.2019.1658005 [More information]
Aslan, P., Ahmadi, N., Sjöberg, S. & Wikström, E. (2019). What Works? Family Influences on Occupational Aspirations among Descendants of Middle Eastern Immigrants on the Swedish Labour Market. Nordic Journal of Social Research, 9, 134-160. 10.7577/njsr.2235 [More information]
Sjöberg, S., Többe-Schukalla, M., Singh, S. & Martinss, K. (2018). Community work in Germany and Sweden in context of changing welfare models. International Social Work, 61 (4), 553-570. 10.1177/0020872816666622 [More information]
Sjöberg, S., Rambaree, K. & Jojo, B. (2015). Collective empowerment : a comparative study of community work in Mumbai and Stockholm. International Journal of Social Welfare, 24 (4), 364-375. 10.1111/ijsw.12137 [More information]
Sjöberg, S. & Dube, N. (2014). Economic democracy through collective capital formation : the cases of Germany and Sweden and strategies for the future. World Review of Political Economy, 5 (4), 488-515. 10.13169/worlrevipoliecon.5.4.0488 [More information]
Sjöberg, S. (2006). Kollektive Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand. Utopie Kreativ (186), 311-322. External link [More information]

Scholarly articles, non-refereed

Sjöberg, S. & Willkomm-Wiemer, K. (2014). Mit Kollektivfonds zur Demokratisierung der Wirtschaft : strategische Ansätze ”von unten” für eine ökonomisch, sozial und ökologisch nachhaltige Entwicklung. Sozialismus, 41 (6), 57-60. [More information]
Sjöberg, S. & Willkomm-Wiemer, K. (2013). Gesellschaftliches Eigentum an Produktionsmitteln durch Kollektivfonds. Sozialismus, 40 (7-8), 48-55. [More information]
Sjöberg, S. (2008). The European welfare models : changes, prospects and strategies. Transform!: European journal for alternative thinking and political dialogue, 3 (2), 25-32. External link [More information]
Sjöberg, S. (2004). Kollektivfonds als eine Strategie für die Wirtschaftsdemokratie : Lehren aus der Geschichte der schwedischen ’Arbeitnehmerfonds’ für die Zukunft. Sozialismus, 31 (5), 27-36. [More information]
Sjöberg, S. (2001). Till rekonstruktionen av den marxistiska teorin. Socialistisk Debatt, 35 (1/2), 54-61. [More information]

Other articles (popular science, debate etc.)

Kallifatides, M., Sjöberg, S. & Suhonen, D. (2023). DN Debatt: Nej, alla har inte fått det bättre när inkomsterna ökat. Dagens Nyheter, 21 februari. [More information]
Suhonen, D., Therborn, G., Weithz, J. & Sjöberg, S. (2021). DN Debatt: Ojämlikheten fördjupas i det svenska klassamhället. Dagens Nyheter (23-jan). External link [More information]
Allelin, M., Kallifatides, M., Sjöberg, S., Skyrman, V. & Suhonen, D. (2018). DN Debatt: Femton familjer kontrollerar sjuttio procent av börsvärdet. Dagens nyheter, 14 april. [More information]
Sjöberg, S. (2013). Individ eller kollektiv? : om mobilisering av marginaliserade grupper för social förändring. Social Qrage (3). [More information]

Books

Sjöberg, S. & Turunen, P. (ed.) (2018). Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. 389 p. External link [More information]

Doctoral thesis

Sjöberg, S. (2003). Löntagarfondsfrågan - en hegemonisk vändpunkt : En marxistisk analys. Diss. , 2003. Uppsala: Uppsala universitet. 260 p. External link [More information]

Book chapters

Hansson, M., Hedman, H., Lundgren, I. & Sjöberg, S. (2023). Socialtjänstens förebyggande och uppsökande fältverksamhet. Socialtjänstens arbete med social hållbarhet : Insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå. Lund: Studentlitteratur AB. [More information]
Sjöberg, S. (2021). Community work in the context of the Swedish welfare model in transition. Social Glocalisation and Education : Social Work, Health Sciences, and Practical Theology Perspectives on Change. Leverkusen Opladen: Verlag Barbara Budrich. P. 97-114. [More information]
Allelin, M., Kallifatides, M., Sjöberg, S. & Skyrman, V. (2021). Välfärdsmodellens omvandling : det privata kapitalets utvidgning i den offentliga sektorn. Klass i Sverige : ojämlikheten, makten och politiken i det 21:a århundradet. Lund: Arkiv förlag & tidskrift. P. 419-452. [More information]
Allelin, M., Kallifatides, M., Sjöberg, S. & Skyrman, V. (2021). Ägande- och förmögenhetsstrukturen och dess förändring sedan 1980. Klass i Sverige : ojämlikheten, makten och politiken i det 21:a århundradet. Lund: Arkiv förlag & tidskrift. P. 389-415. [More information]
Rambaree, K. & Sjöberg, S. (2018). Empowermentarbete i marginaliserade bostadsområden i Indien och Sverige. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. P. 343-362. [More information]
Sjöberg, S. & Turunen, P. (2018). Forskning och metoder för kunskap och handling. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. P. 89-113. [More information]
Hansson, M., Lundgren, I. & Sjöberg, S. (2018). Fältarbete i utsatta bostadsområden. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. P. 139-158. [More information]
Sjöberg, S. & Turunen, P. (2018). Samhällsarbete i omvandling. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. P. 65-87. [More information]
Sjöberg, S. & Turunen, P. (2018). Samhällsarbetets begrepp, inriktningar och perspektiv. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. P. 19-43. [More information]
Sjöberg, S. & Turunen, P. (2018). Samhällsförändringar som utmanar. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. P. 45-64. [More information]
Al-Khamisi, R. & Sjöberg, S. (2018). Social mobilisering och nya sociala rörelser. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. P. 277-295. [More information]
Sjöberg, S. (2007). Keynes und darüber hinaus : der Kampf um Wirtschaftsdemokratie. Keynes als Alternativer? : Argumente für eine gerechtere Wirtschaft. Berlin: Dietz Verlag. P. 127-144. [More information]

Conference papers

Kallifatides, M. & Sjöberg, S. (2023). Har alla verkligen fått det bättre i Sverige : eller är ojämlikheten ett samhällsproblem?. Alla får det inte bättre : om den ökande ojämlikheten i Sverige och varför den är ett samhällsproblem. Stockholm. [More information]
Sjöberg, S. (2023). Samhällsarbete, områdescenter och urbana gemensamheter : för en socialt hållbar stadsutveckling. Kunskapskonferensen 2022 Konferensrapport : Forskning som förändrar civilsamhället – inkludering, samverkan och social innovation. Växjö: MUCF. P. 13-17. External link [More information]
Sjöberg, S. (2019). Social Work in the Context of the Swedish Welfare Model in Transition from Universal to Mixed Welfare. . [More information]
Sjöberg, S. & Turunen, P. (2018). Samhällsarbete och förebyggande arbete : aktuella utmaningar. . [More information]
Rambaree, K. & Sjöberg, S. (2016). Companion Animals in Occupational Social Work. . [More information]
Sjöberg, S. (2012). Collective empowerment and social mobilization : a comparative analysis of experiences from social work in Mumbai and Stockholm. . [More information]
Sjöberg, S. (2004). Collective capital formation in wage earner hands as a strategy for economic democracy. . [More information]
Sjöberg, S. (2003). Collective fund building as a strategy for economic democracy : experiences from the wage-earner funds struggle. . [More information]
Sjöberg, S. (2003). The Swedish experience : the decline of the "People´s home". . [More information]
Sjöberg, S. (2001). Löntagarfondsfrågan : en hegemonisk vändpunkt i den svenska efterkrigshistorien. . [More information]

Reports

Kallifatides, M. & Sjöberg, S. (2023). Alla får det inte bättre : om den ökande ojämlikheten i Sverige och varför den är ett samhällsproblem. Stockholm: Katalys. 34 p. (Katalys rapport 112) External link [More information]
Colding, J., Sjöberg, S., Barthel, S., Svensson-Wiklander, M., Rex, A., Andersson, P. & Nordin, K. (2023). Rättviseperspektiv på digitaliseringens roll för omställning mot ett fossilfritt Sverige : Kunskapsunderlag. 6 p. [More information]
Sjöberg, S., Donohue, C., Nässén, N. & Löf, C. (2023). Shanazi hjältars arbete för att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Gävle: 66 p. External link [More information]
Sjöberg, S. (2022). Interaktiv följeforskning av projektet Ökad social inkludering i Sandviken : från planering till lansering. Gävle: 40 p. External link [More information]
Allelin, M., Kallifatides, M., Sjöberg, S. & Skyrman, V. (2018). Välfärdsmodellens omvandling : det privata kapitalets utvidgning i den offentliga sektorn. Stockholm: Katalys. 39 p. (Klass i Sverige 17) External link [More information]
Allelin, M., Kallifatides, M., Sjöberg, S. & Skyrman, V. (2018). Ägande- och förmögenhetsstrukturen och dess förändring sedan 1980. Stockholm: Katalys. 35 p. (Klass i Sverige 16) External link [More information]
Sjöberg, S. (1998). Handikappomsorgen i Stockholms stadsdelar : en rapport om förvaltningsorganisation och köp- och säljrelationer. Stockholm: Resursförvaltningen för skola och socialtjänst, Forsknings- och utvecklingsenheten. 74 p. (FoU-rapport 14) [More information]

Book reviews

Sjöberg, S. (2001). Organisation = oligarki : Recension av Robert Michels <em>Organisationer och demokrati, en sociologisk studie av de oligarkiska tendenserna i vår tids demokrati</em>, Ratio, Uppsala, 1983 (1911). Stockholm: Socialistisk Debatt. Stockholm: P. 66-69. [More information]
Published by: Camilla Haglund Page responsible: Magnus Isaksson Updated: 2020-01-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)