Go to eugreenalliance
Search

Research presentation

Sven Trygged

Sven Trygged 2020, professor i socialt arbete

Research presentation

Sven Trygged

Professor

Research subject: Social Work

Sven Trygged is a Professor of Social Work at University of Gävle. His research relates to vulnerable positions on the labour market, to social consequences of poor health and exposure to violence, and to international social work. He has written several textbooks. His forthcoming research will focus on employees in elderly care related to privatization of public services.

CURRENT RESEARCH

Sven Trygged participates in several current research projects and more detailed information about each project can be read on the page about the research area.

  • Samverkan Gävleborg 2022. The project is in progress 2023-2025 and the project funding comes from Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF).
  • The digitalization of social services.
  • Reports of concern about children.
  • Interprofessional learning.
  • The textbook Supportive conversations, Meetings, and Relationships in Social Work.

READ MORE ABOUT


Reports

Trygged, S. (1988). Vad hände se’n? En studie av personer som ej erhöll utlovat beredskapsarbete. Stockholm: FoU-byrån vid Stockholms socialförvaltning. [More information]
Trygged, S. (1998). Making work work : vocational rehabilitation in Sweden. Sköndal: Sköndalsinstitutet. 57 p. [More information]
Trygged, S. (2000). Från fristuga till friskola : ett föräldrakooperativ i förändring. Stockholm: Sköndalsinstitutet. 39 p. [More information]
Trygged, S. (2003). Hellre brödlös än rådlös : ekonomisk rådgivning som metod i socialt arbete. Sollentuna: FoU nordväst, Stockholms län. 120 p. (Rapport / FoU nordväst i Stockholms län 2003:1) External link [More information]
Tostensen, A., Stokke, H., Trygged, S. & Halvorsen, K. (2011). Supporting Child Rights : Synthesis of Lessons Learned in Four Countries. Stockholm: Sida. 258 p. (Joint evaluations 2011:1) External link [More information]
Sjödin, K. & Trygged, S. (2014). När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - vad gör kommunerna då?. Sollentuna: FoU-Nordväst. 54 p. External link [More information]
Trygged, S. (2016). Öppna jämförelser i socialtjänsten– varför, hur och till vilken nytta?. Sollentuna: FoU-Nordväst. 43 p. (Forskningsrapport 2016:5) External link [More information]
Trygged, S. & Elofsson, S. (2018). Skolerfarenheter och självskattad hälsa bland elever i särskolan. Gävle: Gävle University Press. 42 p. (FOU-rapport 48) External link [More information]
Trygged, S., Kusterer, H. & Lilja, M. (2021). Integration Gävleborg 2.0 : Intervjustudie om upplevda möjligheter och hinder för arbetsmarknadsetablering för migranter med låg utbildning. Gävle: Gävle University Press. 32 p. (FOU-rapport 55) External link [More information]
Skoog Waller, S., Kusterer, H., Halin, N. & Trygged, S. (2021). Våldsprevention genom Huskurage : Utvärdering och följeforskning av en förebyggande insats i Gävle kommun 2020. Gävle: Gävle University Press. 62 p. (FOU-rapport 54) External link [More information]
Published by: Camilla Haglund Page responsible: Magnus Isaksson Updated: 2020-01-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)