Doctoral theses 2008

Andrén, M. (2008). Det pedagogiska övervägandet : en uppmärksamhetsinriktande studie i och genom humanvetenskaplig handlingsteori. Diss. , 2008. Åbo: Åbo akademis förlag. 270 s. [More information]
Bengtsson, O. (2008). Design and Characterization of RF-Power LDMOS Transistors. Diss. (sammanfattning), 2008. Uppsala: Uppsala Universitet. 160 s. Link [More information]
Björklund, E. (2008). Att erövra litteracitet : Små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text och tecken i förskolan. Diss. , 2009. Göteborg: Göteborgs universitet. 280 s. (Göteborg Studies in Educational Sciences 270) Link [More information]
Björklund, E. (2008). Constituting the Healthy Employee? : Governing gendered subjects in workplace health promotion. Diss. , 2008. Umeå: Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. 223 s. (Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 90) Link [More information]
Chilo, J. (2008). Feature Extraction for Low-Frequency Signal Classification. Diss. (sammanfattning), 2008. Stockholm: KTH. 61 s. (Trita-FYS 2008:2) Link [More information]
Fläckman, B. (2008). Work in eldercare - staying or leaving : caregivers' experiences of work and support during organizational changes. Diss. (sammanfattning), 2008. Stockholm: Karolinska institutet. 51 s. Link [More information]
Holmström, S. (2008). Workplace stress measured by Job Stress Survey and relationships to musculoskeletal complaints. Diss. (sammanfattning), 2008. Umeå: Department of Psychology, Umeå University. 70 s. Link [More information]
Klugman, S. (2008). Energy systems analysis of Swedish pulp and paper industries from a regional cooperation perspective : case study modeling and optimization. Diss. (sammanfattning), 2008. Linköping: Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet. 89 s. (Linköping Studies in Science and Technology. Dissertations 1194) Link [More information]
Nilsson, A. (2008). Musculoskeletal pain among health care staff : riskfactors for, pain, disability and sick leave. Diss. (sammanfattning), 2008. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 71 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social Sciences 35) Link [More information]
Odelstad, J. (2008). Many-Sorted Implicative Conceptual Systems. Diss. (sammanfattning), 2008. Stockholm: Department of Computer and Systems Sciences, Royal Institute of Technology. xiv, 61 s. (Report series / Department of Computer & Systems Sciences 08-012) Link [More information]
Pettersson, D. (2008). Internationell kunskapsbedömning som inslag i nationell styrning av skolan. Diss. , 2008. Uppsala: Uppsala universitet. (Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in Education 120) Link [More information]
Sandlund, J. (2008). Position-matching and goal-directed reaching acuity of the upper limb in chronic neck pain : associations to self-rated characteristics. Diss. (sammanfattning), 2008. Umeå: Umeå University, Faculty of Medicine, Surgical and Perioperative Sciences. 93 s. (Umeå University medical dissertations 1182) Link [More information]
Swärd, A. (2008). Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering : Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer. Diss. , 2008. Stockholm: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet. 222 s. Link [More information]
Published by: Malin Almstedt Jansson Page responsible: Hasse Nordlöf Updated: 2018-05-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)