Go to eugreenalliance
Search

Doctoral theses 2016

Backlund Rambaree, B. (2016). Contextualising Constructions of Corporate Social Responsibility : Social Embeddedness in Discourse and Institutional Contexts. Diss. (sammanfattning), 2017. Stockholm: Stockholm University. 37 s. (Stockholm Studies in Sociology. New series 64) Link [More information]
Carlsson, D. (2016). Vad är religionslärarkunskap? : En diskursanalys av trepartssamtal i lärarutbildningen. Diss. , 2017. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 268 s. (Gothenburg Studies in Educational Sciences 394) Link [More information]
Eriksson, A. (2016). Vid utmattningens gräns: Utmattningssyndrom som existentiellt tillstånd : Vårdtagares och vårdgivares erfarenheter av utmattningssyndrom och rehabilitering med en existentiell ansats i svensk vårdkontext. Diss. , 2016. Sundsvall: Mid Sweden University. 136 s. (Mid Sweden University Doctoral Thesis 255) Link [More information]
Grell, P. (2016). Komplexa behov eller komplexa organisationer? : konsekvenser av specialiserad individ- och familjeomsorg ur ett klientperspektiv. Diss. (sammanfattning), 2016. Umeå: Umeå universitet. 82 s. (Studier i socialt arbete vid Umeå universitet : avhandlings- och skriftserie 83) Link [More information]
Halin, N. (2016). A Shield against Distraction from Environmental Noise. Diss. (sammanfattning), 2017. Gävle: Gävle University Press. 38 s. (Studies in the Research Profile Built Environment. Doctoral thesis 2) Link [More information]
Knudsen, K. (2016). Airway management in anaesthesia care : professional and patient perspectives. Diss. (sammanfattning), 2016. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 56 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 1205) Link [More information]
Randmaa, M. (2016). Communication and Patient Safety : Transfer of information between healthcare personnel in anaesthetic clinics. Diss. (sammanfattning), 2016. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 70 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 1186) Link [More information]
Wallhagen, M. (2016). Environmental Assessment Tools for Neighbourhoods and Buildings in relation to Environment, Architecture, and Architects. Diss. (sammanfattning), 2016. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology. 112 s. (TRITA-INFRA-FMS-PHD 2016:5) Link [More information]
Zetterberg, C. (2016). The impact of visually demanding near work on neck/shoulder discomfort and trapezius muscle activity : Laboratory studies. Diss. (sammanfattning), 2016. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 55 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 1228) Link [More information]
Published by: Malin Almstedt Jansson Page responsible: Veronica Liljeroth Updated: 2021-03-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)