Go to eugreenalliance
Search

Licentiate theses 2023

Arfan, M. (2023). Utilization of local bioresources for transport fuels - System analysis for decision support. Lic.-avh. (sammanfattning), 2023. Gävle: Gävle University Press. 70 s. (Licentiate thesis 17) Länk [Mer information]
Ren, Z. (2023). Living Structure for Understanding Human Activity Patterns Using Multi-Source Geospatial Big Data. Lic.-avh. (sammanfattning), 2023. Gävle: Gävle University Press. 40 s. (Licentiate thesis 16) Länk [Mer information]
Wistrand, A. (2023). Mellan närhet och distans. Lärar-elevrelationen som kunskapsinnehåll i grundlärarutbildning. Lic.-avh. , 2023. Uppsala: Uppsala universitet. 98 s. (ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS Studia Didactica Upsaliensia 12) Länk [Mer information]
Published by: Karin Meyer Lundén Page responsible: Veronica Liljeroth Updated: 2023-01-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)