Go to eugreenalliance
Search

Report series

Gävle University Press publishes three report series: FoU-reports, Research reports and Working papers. Here, you will find lists of recent publications issued in our report series. For complete listings of publications, follow the link for each series.

FoU-reports

ISSN 1403-8749

Edling, S., Francia, G., Bourbour, M., Masoumi, D., Gill, P., Simonsson, B., Eriksson, A. & Johansson, O. (2024). I skuggan av mobbning och kränkande behandling på mellanstadiet från ett genusperspektiv : Resultat från en fallstudie. Gävle: Gävle University Press. 53 s. (FOU-rapport 62) Link [More information]
Kusterer, H., Lilja, M. & Trygged, S. (2024). Tre år senare : Migranter berättar om sina vägar mot arbetsmarknadsetablering. Gävle: Gävle University Press. 25 s. (FOU-rapport 61) Link [More information]
Kusterer, H., Skoog Waller, S. & Jordal, M. (2023). Samverkan och arbetssätt för att motverka kvinnlig könsstympning : Följeforskning av ett lokalt utvecklingsprojekt. Gävle: Gävle University Press. 37 s. (FOU-rapport 60) Link [More information]

Research Reports

Blay Pomar, J. (2023). Assessment of offshore wind transmission technologies for green hydrogen production : Case study in Gävleborg County, Sweden. Gävle: Gävle University Press. 42 s. (Research report 11) Link [More information]
Zandén Kjellén, P. (2021). Hydrogen and heavy trucks in Gävleborg. Gävle: Gävle University Press. 32 s. (Research report 10) Link [More information]
Kjellén, P. & Tasala Gradin, K. (2020). Exploring the Viability of Electric Vehicles : Sustainable Transportation in Gävleborg. Gävle: Gävle University Press. 29 s. (Research report 8) Link [More information]

Working Paper

ISSN 1403-8757

Fernström, I. & Lindh, Y. (2023). Bildpedagogiska processer på distans under pandemin : Dilemman och utvecklingspotential. Gävle: Gävle University Press. 12 s. (Working paper 66) Link [More information]
Gebeyaw, G., Romanov, P., Jahedi, M., Calmunger, M. & Moshfegh, B. (2023). Effect of spatial-temporal behavior of a newly developed cooling system on carbon and stainless steel bar properties. Gävle: Gävle University Press. 19 s. (Working paper 63) Link [More information]
Liljestrand, J. (2023). En fallstudie av lärares upplevelser och erfarenheter av att arbeta med en dator per elev. Gävle: Gävle University Press. 14 s. (Working paper 64) Link [More information]
Contact

Gävle University Press

E-mail: gup@hig.se

Published by: Karin Meyer Lundén Page responsible: Veronica Liljeroth Updated: 2024-01-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)