Writing series

At the University of Gävle, there are three subject-specific writing series. Here you will find lists for the most recent publications in these series.

Lärarutbildningens skriftserie (Writing series for Teacher Education )

The series are edited within the department of educational science and published by Gävle University Press.

Pettersson, D. & Magnusson, L. (red.) (2017). Förskolans kommunikationsmiljö : betraktelser och reflektioner kring Gävle förskolors kommunikativa möjligheter. Gävle: Gävle University Press. 244 s. (Lärarutbildningens skriftserie 8) Link [More information]
Björling, M. (red.) (2016). Ämnesdidaktiska utmaningar inom matematik, naturvetenskap och teknik. Gävle: Gävle University Press. 153 s. (Lärarutbildningens skriftserie 7) Link [More information]
Fransson, G. & Hammarström, H. (red.) (2012). I mötet mellan vetenskap och lärande : 13 högskolepedagogiska utmaningar. Gävle: Gävle University Press. 238 s. (Lärarutbildningens skriftserie 6) Link [More information]

Religionsvetenskapliga studier från Gävle (Religous Studies from Gävle) 

The series are edited within the department of the humanities and the science of religion and published by Gävle University Press.

Carlsson, D. & Thalén, P. (red.) (2015). Det postsekulära klassrummet : mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp. Gävle: Högskolan i Gävle. 200 s. (Religionsvetenskapliga studier från Gävle 10) Link [More information]
Sundqvist, O. & Vikstrand, P. (red.) (2013). Gamla Uppsala i ny belysning. Gävle: Högskolan i Gävle. 208 s. (Religionsvetenskapliga studier från Gävle 9) [More information]
Åkerdahl, P. (2013). Självmordsbombare och korsriddare : Martyrideologi som drivkraft till politiskt handlande. Uppsala: Swedish Science Press. 236 s. (Religionsvetenskapliga studier från Gävle 8) [More information]

Mediestudier (Media Studies) 

The series are edited within the department of humanities and the science of media- and communication and published by Gävle University Press.

Bengtsson, B. & Åsén Ekstrand, E. (red.) (2013). Spår och spridning : perspektiv på internet. Gävle: Gävle University Press. 161 s. (Mediestudier, Högskolan i Gävle 1) [More information]
Kontakt

Would you like to learn more about our publications? Please contact Gävle University Press : gup@hig.se

Published by: Malin Almstedt Jansson Page responsible: Hasse Nordlöf Updated: 2018-07-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)