Go to eugreenalliance
Search

Writing series

Gävle University Press publishes a number of subject-specific writing series. Here you will find lists of the most recent publications in these series. For complete listings of publications, follow the link for each series.

Lärarutbildningens skriftserie (Writing series for Teacher Education )

This series is edited within the Department of Educational Sciences.

Pettersson, D. & Magnusson, L. (red.) (2017). Förskolans kommunikationsmiljö : betraktelser och reflektioner kring Gävle förskolors kommunikativa möjligheter. Gävle: Gävle University Press. 244 s. (Lärarutbildningens skriftserie 8) Link [More information]
Björling, M. (red.) (2016). Ämnesdidaktiska utmaningar inom matematik, naturvetenskap och teknik. Gävle: Gävle University Press. 153 s. (Lärarutbildningens skriftserie 7) Link [More information]
Fransson, G. & Hammarström, H. (red.) (2012). I mötet mellan vetenskap och lärande : 13 högskolepedagogiska utmaningar. Gävle: Gävle University Press. 238 s. (Lärarutbildningens skriftserie 6) Link [More information]

Religionsvetenskapliga studier från Gävle (Religous Studies from Gävle) 

This series is edited within the Department of Humanities, Religious Studies.

Dahlin, O., Duppils, S. & Ristiniemi, J. (red.) (2021). Människan i en existentiell kultur : en antologi om Människa-Kultur-Religionsprogrammet vid Högskolan i Gävle. Gävle: Gävle University Press. 228 s. (Religionsvetenskapliga studier från Gävle 11) Link [More information]
Carlsson, D. & Thalén, P. (red.) (2015). Det postsekulära klassrummet : mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp. Gävle: Högskolan i Gävle. 200 s. (Religionsvetenskapliga studier från Gävle 10) Link [More information]
Sundqvist, O. & Vikstrand, P. (red.) (2013). Gamla Uppsala i ny belysning. Gävle: Högskolan i Gävle. 208 s. (Religionsvetenskapliga studier från Gävle 9) Link [More information]

Mediestudier (Media Studies) 

This series is edited within the Department of Humanities, Media and Communication Studies.

Bengtsson, B. & Åsén Ekstrand, E. (red.) (2013). Spår och spridning : perspektiv på internet. Gävle: Gävle University Press. 161 s. (Mediestudier, Högskolan i Gävle 1) [More information]
Contact

Gävle University Press

E-mail: gup@hig.se

Published by: Karin Meyer Lundén Page responsible: Johan Edqvist Updated: 2023-07-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)