Go to eugreenalliance
Search

Discontinued writing series

Here you find lists of discontinued writing series from the University of Gävle.

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskaps skriftserie

ISSN 1653-7130
Continues: HS-institutionens skriftserie (ISSN 1403-6053)

Ågren, H., Michelsson, E. & Sundqvist, O. (red.) (2009). Royalties and Sanctuaries : Religious and Historical Symbols in the Context of Cultural Change in Sweden and England c. 1000–1600. Gävle: Gävle University Press. 108 s. (Institutionen för humaniora och samhällsvetenskaps skriftserie 15) [More information]
Ney, A., Williams, H. & Charpentier Ljungqvist, F. (red.) (2009). á austrvega. Saga and East Scandinavia : Preprint papers of The 14th International Saga Conference. Uppsala 9th-15th August 2009. Gävle: University of Gävle. 1081 s. (Institutionen för humaniora och samhällsvetenskaps skriftserie 14) Link [More information]
Hammar, B. (red.) (2006). Medierade offentligheter och identitet. Gävle: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap. 198 s. (Institutionen för humaniora och samhällsvetenskaps skriftserie 12) [More information]
Thalén, P. (2006). Att mäta människors religiositet : filosofiska perspektiv på kvantitativ religionsforskning. Gävle: Högskolan i Gävle. 125 s. (Institutionen för humaniora och samhällsvetenskaps skriftserie 13) [More information]

HS-institutionens skriftserie

ISSN 1403-6053
Continued by: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskaps skriftserie (ISSN 1653-7130

Rudsänger, H. (2004). Neo-saussureansk språkvetenskap : ett svenskt fragment. Gävle: Högskolan i Gävle. 150 s. (HS-institutionens skriftserie 10) [More information]
Rudsänger, H. (2004). Strandat historiskt vrakgods: ämnesdidaktisk syn på skolgrammatiken : Del 2 Det grammatiska schemat. Gävle: Högskolan i Gävle. 629 s. (HS-institutionens skriftserie 8:2) Link [More information]
Rudsänger, H. (2004). Strandat historiskt vrakgods: ämnesdidaktisk syn på skolgrammatiken : Del 1 Begrepp, styrdokument och läromedel. Gävle: Högskolan i Gävle. 504 s. (HS-institutionens skriftserie 8:1) Link [More information]
Ristiniemi, J. (2003). Wholeness and the Integral Mind : Towards Self-transcending Humanity. Gävle: University of Gävle. 205 s. (HS-institutionens skriftserie 9) [More information]
Modiano, M. (red.) (2002). Studies in Mid-Atlantic English. Gävle: Högskolan i Gävle. 193 s. (HS-institutionens skriftserie 7) [More information]
Tellgren, C. & Wallinder, A. (red.) (2001). Vänbok till Alvar Wallinder. Gävle: Högskolan i Gävle. 119 s. (HS-institutionens skriftserie 6) [More information]
Schüllerqvist, B. & Nilsson, R. (2001). Lärarutbildningens ämnesdidaktik : artiklar om den egna undervisningen presenterade vid konferens 27-28 september 2000 vid Högskolan i Gävle. Gävle: Högskolan i Gävle-Sandviken. 244 s. (HS-institutionens skriftserie 5) [More information]
Björk, M., Michaeli, I. & Waldén, L. (red.) (2000). Samhällsbygget och samhällsväven. Gävle: Högskolan i Gävle/Sandviken. 134 s. (HS-institutionens skriftserie 3) [More information]
Olsson, U. (2000). Vad är friskvårdspedagogik?. Gävle: Högskolan i Gävle. 41 s. (HS-institutionens skriftserie 4) [More information]
Lilja, S. & Emilsson, A. (red.) (1998). Lokala identiteter : historia, nutid, framtid. Gävle: Högskolan i Gävle-Sandviken. 183 s. (HS-institutionens skriftserie 2) [More information]
Schüllerqvist, B. & Lilja, S. (red.) (1998). Perspektiv på tiden : en projektrapport. Gävle: Högskolan i Gävle. 193 s. (HS-institutionens skriftserie 1) [More information]

Lärarutbildningens rapportserie

ISSN 1652-5078

Nygren, T. (2005). Historieundervisningens praxis i modern tid : en intervjubaserad studie av erfarna lärares historie-didaktiska tänkande och praktik från 1960-tal till idag. Gävle: Högskolan i Gävle. 56 s. (Lärarutbildningens rapportserie 3) [More information]
Gill, P. & Jonsson, C. (red.) (2004). Om väggar kunde tala : fem lärarutbildningskontexter i Sverige och Danmark. Gävle: Högskolan i Gävle. (Lärarutbildningens rapportserie 2) [More information]
Nordqvist, I. & Langerth Zetterman, M. (2004). Gymnasieskolan som konkurrensfält : ett regionalt perspektiv - Gävleborgs län. Gävle: Högskolan i Gävle. (Lärarutbildningens rapportserie 1) [More information]

Pedagogiska rådets skriftserie

ISSN 1653-0276

Dahlström, S. & Fransson, G. (red.) (2004). Kunskap och lärande i den högre utbildningen : lärarreflexioner från praktiken. Högskolan i Gävle, Gävle. 98 s. (Pedagogiska rådets skriftserie 1) [More information]

Skrifter från avdelningen för medier, kommunikation och film

ISSN 1954-0964

Published by: Karin Meyer Lundén Page responsible: Veronica Liljeroth Updated: 2023-07-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)