Gå till eugreenalliance
Sök

Tillgänglighetsredogörelse

Högskolan i Gävle vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur lärosätet uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga och arbetar kontinuerligt för att utveckla tillgängligheten.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver något innehåll från hig.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss på webmaster@hig.se. Svarstiden är vanligtvis 6-8 timmar under normal kontorstid, men kan komma att dröja till nästkommande dag.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, använd formuläret Anmäl brister i tillgänglighet så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Vårt mål är att uppnå minst grundläggande tillgänglighet enligt kriterierna i WCAG 2.1 på nivå AA. Webbplatsen uppfyller dock ännu inte alla tillgänglighetskriterier i WCAG 2.1. och är därför delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. De delar som ännu ej uppfyller kraven beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

  • Länkarnas syfte (2.4.4)
  • Länk endast identifierad efter färg (1.4.1)
  • Inget språk har ställts in för sidan (3.1.1)
  • Ett inmatningsfält saknar beskrivning (multipla kriterier)

Bristande förenlighet med lagkraven

Bristande förenlighet med lagkraven finns i:

  • Dokument: vissa uppladdade pdf-dokument, word-filer och andra typer av dokument är inte tillgängliga enligt Riktlinje nr 88.
  • Video: En del av publicerade videos saknar textning och syntolkning, ej tillgängligt enligt Riktlinje nr 118.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har tillsammans med hjälp från HiQ gjort en självskattning (intern testning) av hig.se och åtgärdat de mest kritiska punkterna som framkommit ur rapporter från verktyget SiteImprove. Bedömningen gjordes 31 oktober 2019. Därefter har det löpande åtgärdats det som rapporterats via Sitevisions interna kontroller.

Vi jobbar även löpande med Siteimprove för att följa upp och åtgärda tillgänglighetsproblem, både i kod och redaktionella åtgärder.

 

Redogörelsen uppdaterades senast 12 oktober 2023.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-10-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)