Gå till eugreenalliance
Sök

Alumnintervju - Eva-Lena Wik

Studier vid HiG: Medie- och kommunikationsvetenskap
Examensår: 2006
Yrke idag: Communications Strategist, Stora Enso

Eva-Lena Wik


Berätta kort om ditt yrke, vägen dit och vad som påverkat ditt yrkesval.

Jag arbetar som kommunikationsansvarig på Stora Enso – Fors i en roll där jag sitter med i ledningsgruppen och har förmånen att få jobba både strategiskt och operativt. En variation som passar mig perfekt.

Det som påverkat yrkesvalet mest är den bredd som kommunikatörsyrket har. Allt handlar om kommunikation i någon form; det är en utmaning på så många sätt att nå den målgrupp man vill kommunicera med genom
kanalval, anpassade budskap och sist men inte minst det enorma brus alla har att förhålla sig till.

I min roll coachar jag även våra chefer så att de förstår vikten av bra kommunikation. En bra kommunikationsstruktur för intern/extern kommunikation och en organisation som är medveten om vikten av
bra kommunikation är en framgångsfaktor för vilken verksamhet som helst. Att få jobba för att vi ska bli framgångsrika just genom de verktyg man har i kommunikationen känns fantastiskt roligt.

Vad är det bästa med ditt yrke?

När medarbetarna går till jobbet och känner att dom ser den röda tråden; från ledningens mål och strategi omsatt till en förståelse för varför just jag är så viktig för att företaget ska nå sina mål.

Hur har dina studier vid HiG påverkat dig i ditt val av yrke och vägen dit?

Jag var rätt övertygad redan när jag passerade portarna på HIG första gången att jag ville jobba med kommunikation på något sätt. Studierna har en otrolig bredd och täcker in allt från de gamla grekiska filosofernas idéer och skrifter till modern organisationsteori. Utbildningen kallades ofta under mina studieår en generalistutbildning och jag ser bara fördelar med detta då jag efter studierna kände att jag var rätt öppen för vilka jobb jag valde att söka vilket har lett mig in på spännande vägar där jag hela tiden fått möjligheten att utvecklas inom mitt område.

Känner du att du har nytta av din utbildning i ditt yrkesliv?

Absolut, att ha den teoretiska basen har varit viktig för att sedan bygga på med en erfarenhetsbank.

Vad minns du särskilt från din studietid?

Jag har så många fina minnen från min studietid. Jag tänker framförallt på alla diskussioner vi hade kopplat till studierna, samtal där man fick testa idéer, dela sina tankar och verkligen skapa utrymme för att ställa frågorna som gjorde att man fick så bra utbyte av litteraturen.

Vi var också tidiga med att utforska nya vägar för kommunikation, att ha modet att våga testa alternativa kanaler var fantastiskt spännande.

Sedan vill jag gärna ta med det nätverk man fick, även om det inte platsar under frågan direkt… Vi grundade Kommunicera under den tid jag gick på HIG, en förening jag är stolt över att ha varit med och starta, och med studierna och Kommunicera fick jag ett fantastiskt bra nätverk som jag har haft stort utbyte av under de år som gått.

Vilka är dina framtidsplaner?

Jag vill fortsätta att arbeta med kommunikation och utveckla mig inom detta område. Med nya generationer som har helt andra sätt att kommunicera på, ständigt nya kanaler som ska utforskas och ett ständigt ökande tempo i flödet så finns det hela tiden nya saker att förstå och lära sig.

Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)