Gå till eugreenalliance
Sök

Datum:

Öppen föreläsning: Friskolor och konkurrens: ett svenskt skolpolitiskt misslyckande?

Det här är det tredje seminariet i seminarieserien med temat Ekonomisk hållbarhet- från tvärvetenskapligt perspektiv som arrangeras under 2017 på Högskolan. Seminarieserien innehåller totalt sju olika seminarier. 

De senaste decennierna har varit en tid av snabba omställningar för det svenska utbildningssystemet: decentralisering av skolans styrning, möjligheten att starta fristående skolor, införandet av skolpeng och ett nytt bedömnings- och betygssystem. På senare år har det dock börjat komma rapporter om att så som Sverige genomfört ett system med konkurrens för ökad kvalitet visat sig misslyckat och istället för ökad kvalitet har segregationen ökat. Senast i raden av kritiska röster är OECD som karaktäriserar Sveriges reformer med friskolor som totalt misslyckat. I detta väcks en rad frågor: Är konkurrensen som uppstår genom friskolor en lyckad eller misslyckad satsning för ökad utbildningskvalitet? Kan man överhuvudtaget se grundläggande medborgerlig utbildning som en marknad? Hur regleras och styrs skolmarknader i andra länder? Föreläsningen tar upp dessa frågor och försöker historiskt beskriva hur argumenten sett ut och getts olika svar.

Föreläsare: Daniel Pettersson
Datum:
2 juni
Tid: kl. 11.00-13.00 (sopplunch serveras)
Plats: 61:217 (Embla), Högskolan i Gävle

Anmälan

Seminariet är öppet för alla och kostnadsfritt, men begränsat antal platser så anmälan krävs.

Ekonomisk hållbarhet – från tvärvetenskapligt perspektiv

Under 2017 arrangerar Högskolan i Gävle en seminarieserie under temat ekonomisk hållbarhet – från tvärvetenskapligt perspektiv. Seminarierna utgår från ett kritiskt, tvärvetenskapligt perspektiv och speglar ekonomisk hållbarhet som integrerat i olika kontexter.

Presentationerna tar upp hur ekonomisk hållbarhet inverkar på, etiska ställningstaganden, teknisk och miljömässig utveckling, bidrar till sociala ohållbara konsekvenser, påverkar utveckling inom skola för att nämna några.

De olika perspektiven presenteras vid sju olika lunchseminarier i samband med sopplunch. Serien avslutas med större workshop. Presentationerna kan utgöra grund för tvärvetenskapligt artikelskrivande.

Kommande seminarietillfällen i serien är följande:

  • 15 september Det miljömässiga perspektivet på ekonomisk hållbarhet, Ola Norrman Eriksson och Karl Hillman
  • 20 oktober The global economy is growing unsustainable. How does this affects societies? Gloria Macassa
  • 24 november Det finansiella perspektivet på hållbarhet, Lars Hassel
  • 8 december Workshop: Ekonomisk hållbarhet från ett multidisciplinärt perspektiv, Rodrigo Lozano
Publicerad av: Joelin Quigley Berg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2017-05-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)