Disputation: Nancy Joy Lim

Nancy Joy Lim vid Akademin för teknik och miljö försvarar den 10 december sin doktorsavhandling om osäkerheter och översvämningskartläggning "Modelling, mapping and visualisation of flood inundation uncertainties" vid Högskolan i Gävle.

Översvämningskartor som visar utbredningen av förutspådda översvämningar för vissa extrema händelser har stor användning i all typ av samhällsplanering, samt fungerar som informationsmaterial för allmänheten. Men, de produktionsprocesser som dessa kartor genomgår (inkluderande olika data, metoder, modeller och beslut från de personer som genererar dessa) och som innefattar både geografiska informationssystem (GIS) och hydraulisk modellering, påverkar kartornas innehåll, vilket även återspeglas i de slutliga kartornas utseende. En skarp översvämningsgräns, som är det vanliga sättet att visa gränsen i översvämningskartor, är därför antagligen inte det bästa sättet att representera utbredningen. Sådana gränser ger en falsk trygghet i att dessa kartor är korrekta och att översvämningsutbredningen är absolut, trots att hela processen att producera dem innebär osäkerheter. Denna studie försöker därför undersöka hur översvämningskartering påverkas av osäkerheter i modelleringsprocesser och hur dessa osäkerheter kan representeras, visualiseras och kommuniceras i kartorna. Dessutom försöker studien utvärdera hur olika användare förstår, använder och uppfattar översvämningskartor som innehåller osäkerhetsinformation.

Hela denna forskningsstudie bidrar till förståelsen av osäkerhet i översvämningskartor. I detta ingår även hur information om översvämningsosäkerhet effektivt kan kommuniceras med hjälp av visualiseringstekniker, samt hur användarna förstår och uppfattar den information som lämnats till dem.

Du hittar avhandlingen i Diva!

Datum: 10 december 2018
Tid: 13:00-
Plats: 12:108, Lilla Jadwigasalen

Opponent: Prof. Matthew Wilson, University of Canterbury, New Zealand

Betygsnämnd:
Lars Nyberg, Professor, Karlstads Universitet
Camilla Forsell, Universitetslektor, Linköpings Universitet
Jerker Jarsjö, Universitetslektor, Stockholms Universitet
Mohammad Bagherbandi, Professor, Högskolan i Gävle (reserv)

Ordförande: Jonas Boustedt, Avdelningschef, Högskolan i Gävle

Publicerad av: Camilla Nordin Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-12-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)