Licentiatseminarium: Karl Samuelsson

Karl Samuelsson, doktorand i Geospatial informationsvetenskap på Akademin för teknik och miljö presenterar sin licentiatavhandling med titeln Spatial analyses of people’s experiences in urban landscapes den 31 januari 2019 på Högskolan i Gävle.

För att begränsa städers negativa påverkan på global hållbarhet förordas ofta kompakta stadsmiljöer. För att säkra stadsbors välbefinnande krävs emellertid stora och tillgängliga naturområden. Denna konflikt måste lösas för att nå en stadsutveckling som bidrar till både lokal och global hållbarhet.

Denna avhandling består av två studier av Stockholm som tillämpar rumslig analys av människors upplevelser, då dessa är viktiga indikatorer för välbefinnande. Den undersöker hur tillgänglighet till olika miljöfaktorer är relaterade till positiva och negativa upplevelser. Vidare tillämpar den resiliensprinciper för att undersöka vilka upplevelser som samexisterar på områdesskala.

Stadsmiljön har betydande påverkan på människors upplevelser. Vissa vanliga indikatorer inom stadsplanering visar svaga samband med upplevelser, medan andra mindre vanliga har större effekter. Sammansättningar av upplevelser på områdesskala uppvisar genomgående mönster, både rumsligt och i förhållande till resiliensprinciper. Många områden innehåller en mångfald av positiva upplevelser, medan ett fåtal domineras av negativa upplevelser.

Resultaten visar att relationer mellan människa och miljö bör ta en mer central plats i stadsplaneringen, då detta erbjuder möjligheter att förbättra stadsbors upplevelser och positivt påverka deras välbefinnande. Resiliensprinciper kan fungera som tumregler inom stadsplaneringen för en stadsutveckling som inte äventyrar människors upplevelser.

Datum: 31 januari 2019
Tid: 13:00
Plats: Krusenstjernasalen (i biblioteket, 23:213), Högskolan i Gävle

Opponent: Professor Jon Norberg, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet
Examinator: Docent Meta Berghauser Pont, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers tekniska högskola
Reserv: Docent Jesper Paasch, Högskolan i Gävle
Handledare: Stephan Barthel och Anders Brandt, Högskolan i Gävle

Publicerad av: Camilla Nordin Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-01-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)