Gå till eugreenalliance
Sök

Industrisamtal 27 mars: Människans villkor i produktionen

Trots att robotisering och digitalisering har gjort industrin mer automatiserad än någonsin tidigare framstår ändå människans insats i produktionen som mycket viktig.

Hur får vi medarbetare som mår bra och presterar bra? Erfarenhet från Fagersta Stainless visar att en satsning på human lean halverade sjukskrivningarna. Med på dagen är forskare från Högskolan i Gävle, samt representanter från företag som genomfört satsningar inom human lean.

Vi bjuder in dig tillsammans med andra representanter från industrin och akademin, för att samtala om de utmaningar som både industrin och akademin står inför och hur vi gemensamt kan arbeta för att stärka varandra och hitta lösningar.

Vi tänkte oss att diskutera utifrån två huvudspår:

Human lean från hälsoteori till praktik

Bengt Halling, Högskolan i Gävle

Gert Frick, Volvo Car Manufacturing System

Magnus Jinnefalk, Scandymet

Flexibelt arbete en möjlighet och utmaning

Vilka verktyg, metoder och arbetssätt finns, men framför allt vad kan vi tillsammans utveckla för att möta framtidens utmaningar?


Arrangörer är Mellansvenska Handelskammaren och Högskolan i Gävle

Industrisamtalet är ett koncept utvecklat av Mellansvenska Handelskammaren och Högskolan i Gävle för att långsiktigt möta behovet av kompetensförsörjning i regionen. Metoden bygger på att utifrån strategiska samtal ta sig fram till hur högskolan och industrin tillsammans kan hitta lösningar.

Kontakt

Joakim Helmbrant, samverkansanvarig vid Högskolan i Gävle
Tel: 070-377 89 05
E-post: Joakim.Helmbrant@hig.se

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-02-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)