2016-02-24

Seminarium; Hur skapar vi säkra arbetsplatser i byggbranschen?

Högskolan i Gävle bjuder tillsammans med Sveriges Byggindustrier in till ett kostnadsfritt seminarium med fokus på de möjligheter som finns för att skapa säkra byggarbetsplatser utan olyckor.

Vi har valt ut några områden som våra gästföreläsare kortfattat kommer att presentera. Förhoppningen är att var och en som deltar på seminariet ska få inspiration att jobba vidare och utveckla sitt arbetsmiljöarbete i byggbranschen utifrån sin position. Alla i branschen är viktiga budbärare och med ökad kunskap kan vi lättare identifiera risker och undvika olyckor.

Inbjudan vänder sig till alla som är intresserade av eller arbetar med arbetsmiljöfrågor inom eller för byggbranschen och även till dig som är på väg in i byggsektorn.

Datum: 28 april 2016 13:00 till 16:00
Plats: Valhall, Högskolan i Gävle, Gävle

För mer information och anmälan >

Varmt välkommen!

Eva Thor, Sveriges Byggindustrier
eva.thor@sverigesbyggindustrier.se

Anna Jansson Åkerson, Högskolan i Gävle
anna.jansson@hig.se

Publicerad av: Johanna Esplund Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2016-02-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)