Mattias Gustafsson licentiatseminarium 9 juni

Mattias Gustafsson presenterar sitt licentiatarbete ”Evaluation of energy conserving measures in buildings connected to a district heating system – case studies in Gävle, Sweden”

Avhandlingen undersöker hur fjärrvärmesystemet i Gävle påverkas när olika energieffektiviseringsåtgärder genomförs i en byggnad. Då delar av värmeproduktionen görs i kraftvärmeverk påverkas även elproduktionen vid förändringar i värmelasten. Därför påverkas miljön bredare än bara lokalt i Gävle och globala koldioxidutsläppsförändringar för olika effektiviseringsåtgärder analyseras.

En delstudie analyserar också hur konfigureringen av fastighetens elmätare påverkar den uppmätta andelen egenanvänd och överproducerad el från installerade solceller till elnätet

Tid: 9 juni kl 10.30

Plats: Högskolan i Gävle, sal 99:132

Opponent: Magnus Åberg, Uppsala universitet

Välkommen - ingen anmälan behövs!


Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2016-05-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)