ForskarFredag med temat Äldre på Högskolan i Gävle

Vid Högskolan i Gävle pågår mycket forskning som rör äldre, anhöriga, beslutsfattare och verksamma inom äldreomsorgen. Kom och hör våra forskare berätta om sin forskning, gå på visningar och ställ frågor!

 

Tid: Fredag 30 september klockan 10:00-15:00

Plats: Högskolebiblioteket, Krusenstjernasalen (Kungsbäcksvägen 47)

Anmälan och kontakt:
Du kan delta hela dagen eller lyssna på enskilda föredrag. Högskolan bjuder på lunch (max 50 personer). Om du vill äta lunch behöver du anmäla dig senast 23 september till Johanna Esplund på
tel. 026-64 87 16 eller via e-post till johanna.esplund@hig.se.

Välkommen!

Mats Sjöstrand, f.d. generaldirektör, ordförande

Program

10.00-10.30 Samhällsutveckling och åldersfixerade stereotyper. Om identitet i senmodern tid, Jari Ristiniemi

10.30-11.00 Nya intima relationer på äldre dagar, Peter Öberg

11.00-11.30 Äldres fysiska och psykiska mående efter utskrivning från sjukhus, Britt-Marie Sjölund

11.30-12.00 Visningar

Välj mellan presentation av ”hjälpbenen” EXO-LEGS med Marita Olsson Narving och visning av sjuksköterskestudenternas metodövningsrum med Julia Högnelid. Samling i Krusenstjernasalen.

12.00-12.45 Lunch i Krusenstjernasalen– OBS anmälan krävs!

12.45-13.30 Visningar

Välj mellan presentation av ”hjälpbenen” EXO-LEGS med Marita Olsson Narving och visning av sjuksköterskestudenternas metodövningsrum med Julia Högnelid. Samling i Krusenstjernasalen.

13.30-14.00 Trädgården/uteplatsen i vård och omsorg - en hälsofrämjande resurs, Eva Dahlkvist

14.00-14.30 Betydelsen av fysisk aktivitet och stillasittande för besvär i nacken, David Hallman

14.30-15.00 Abuse and Health among Elderly in Europe, Gloria Macassa (på engelska)

Moderator: Maivor Hallén

(med reservation för ändringar i programmet)

ForskarFredag samordnas av Vetenskap & Allmänhet

Programmet är en del av ForskarFredag som i sin tur är en del av europeiska Researchers' Night. Den fjärde fredagen i september erbjuds hundratals aktiviteter runt om i Europa som ska visa hur spännande och kul forskning är. ForskarFredag samordnas av Vetenskap & Allmänhet och sponsras av Afa försäkring, IKEM, Jernkontoret, Kungl. Vitterhetsakademien, LIF, Na – Naturvetarna, Oscar och Maria Ekmans donationsfond, Sveriges ingenjörer, SULF, Teknikföretagen, Wenner-Gren Stiftelserna, Vetenskapsrådet, Vinnova, ÅF Forsk och EU-kommissionen.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2016-08-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)