Forskardag om Open Access 16 november

Vill du veta mer om öppen tillgång till forskningspublikationer och forskningsdata? Biblioteket anordnar en forskardag om Open Access

Den 16 november anordnar biblioteket vid Högskolan i Gävle en spännande dag med information och samtal kring aktuella frågor om Open Access för dig som forskar eller arbetar nära forskningen.

Kontakta Karin Meyer Lundén, kanmer@hig.se och Malin Almstedt Jansson, manaln@hig.se för mer information.

Datum: 16 november 2016, kl 9-15
Plats:
Krusenstjernasalen, Högskolan i Gävle

Mer information om dagen och anmälan

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2016-11-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)