2017-02-07

Boksläpp av antologin Ämnesdidaktiska utmaningar inom matematik, naturvetenskap och teknik

Varför upplevs matematik som svårt av många elever? Hur kan en lärare väcka gymnasieelevers intresse för fysik? Och vad är det för likhet mellan ett tvåårigt barn och en struts?


Välkommen till bokrelease av antologin Ämnesdidaktiska utmaningar inom matematik, naturvetenskap och teknik.

Ett axplock av utmaningar

Författarna presenterar innehållet och arbetet med boken som samlar ett axplock av ämnesdidaktiska utmaningar inom skolämnena matematik, naturvetenskap och teknik. Den röda tråden är en vilja att göra ämnena mer tillgängliga samt stimulera utveckling av undervisning och lärande i dessa ämnen.

Lärarkunskapen vilar på två ben, ämneskunskapen och pedagogiken, och dilemmat är att hitta en balans mellan dessa för att främja lärande. Studiet av detta dilemma ur olika skolämnens perspektiv utgör ämnesdidaktikens domäner.

Antologin Ämnesdidaktiska utmaningar inom matematik, naturvetenskap och teknik kombinerar forskningsresultat från praxisnära forskning och tvärvetenskapliga projekt med filosofiska betraktelser, debattartiklar och praktiska tips från en unikt bred palett.

Författarna är lärare och forskare med anknytning till Högskolan i Gävle som förenas av ett brinnande intresse för sina olika ämnen och en stark önskan att finna vägar till utveckling av undervisningen för att underlätta lärande och väcka nyfikenhet.

Datum: Tisdag 14 februari
Tid: 10:15 - 11.00
Plats: Krusenstjernasalen, Biblioteket, Högskolan i Gävle


Om boken:

Björling, Mikael (Red). Ämnesdidaktiska utmaningar inom matematik, naturvetenskap och teknik. Gävle : Gävle University Press, 2016. (Lärarutbildningens skriftserie 7). 978-91-974893-6-2. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-22840

Ämnesdidaktiska utmaningar inom matematik, naturvetenskap och teknik ska inspirera till ytterligare utveckling av ämnesdidaktiken och vänder sig till blivande och verksamma lärare, lärarutbildare, forskare och andra med intresse för ämnesdidaktiska frågeställningar.

För mer information kontakta:
Mikael Björling, lektor i kemi vid Högskolan i Gävle
Telefon: 026-64 84 08
E-post: mikael.bjorling@hig.se

Karin Meyer Lundén, bibliotekarie/Gävle University Press
Telefon: 026-64 89 19
E-post: karin.meyer@hig.se

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2017-02-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)