Datum: 2017-03-27

Öppen föreläsning: Hållbar ekonomi, vad är det och vad ska det vara bra för?

Det här är det första seminariet i seminarieserien med temat Ekonomisk hållbarhet- från tvärvetenskapligt perspektiv som arrangeras under 2017 på Högskolan i Gävle. Seminarieserien innehåller totalt sju olika seminarier. 

För att skapa ett hållbart samhälle behöver sättet att förhålla sig till mänskliga aktiviteter i samhället förändras. Det ställer krav på att alla tänker om och anpassar sig till de kravs som ställs för hållbar utveckling genom att utveckla nya lösningar - inte minst företag. Arne Fagerström kommer i seminariet att utmana den traditionella synen på ekonomisk aktivitet och ge förslag på hur nya tanker om hållbart samhälle kan utvecklas.

Föreläsare: Arne Fagerström
Datum:
5 april
Tid: kl. 11.00-13.00 (sopplunch ingår)
Plats: Krusentjernasalen, Högskolan i Gävle

Anmälan

Seminarierna är öppna för alla och kostnadsfria.

Ekonomisk hållbarhet – från tvärvetenskapligt perspektiv

Under 2017 arrangerar Högskolan i Gävle en seminarieserie under temat Ekonomisk hållbarhet – från tvärvetenskapligt perspektiv. Seminarierna utgår från ett kritiskt, tvärvetenskapligt perspektiv och speglar ekonomisk hållbarhet som integrerat i olika kontexter.

Presentationerna tar upp hur ekonomisk hållbarhet inverkar på, etiska ställningstaganden, teknisk och miljömässig utveckling, bidrar till sociala ohållbara konsekvenser, påverkar utveckling inom skola för att nämna några.

De olika perspektiven presenteras vid sju olika lunchseminarier i samband med sopplunch. Serien avslutas med större workshop. Presentationerna kan utgöra grund för tvärvetenskapligt artikelskrivande.

Kommande seminarietillfällen i serien är följande:

  • 28 april Etik och ekonomi. Handlingsstrategier för en hållbar värld, Jari Ristiniemi
  • 2 juni Friskolor och konkurrens: ett svenskt skolpolitiskt misslyckande? Daniel Pettersson
  • 15 september Det miljömässiga perspektivet på ekonomisk hållbarhet, Ola Norrman Eriksson och Karl Hillman
  • 20 oktober The global economy is growing unsustainable. How does this affects societies? Gloria Macassa
  • 24 november Det finansiella perspektivet på hållbarhet, Lars Hassel
  • 8 december Workshop: Ekonomisk hållbarhet från ett multidisciplinärt perspektiv, Rodrigo Lozano
Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-11-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)