Öppen föreläsning: Etik och ekonomi. Handlingsstrategier för en hållbar värld

Det här är det andra seminariet i seminarieserien med temat Ekonomisk hållbarhet- från tvärvetenskapligt perspektiv som arrangeras under 2017 på Högskolan. Seminarieserien innehåller totalt sju olika seminarier. 

Förhållandet mellan etik och ekonomi handlar om värdeuppfattningar. Föreläsningen diskuterar och problematiserar några värdeuppfattningar och deras betydelse för synen på ekonomi. Kvantitativt och kvalitativt grundade värdeuppfattningar lyfts upp. Även begreppet "hållbar värld" diskuteras och problematiseras. Vad menar vi egentligen med "värld"? Har alla en värld? "Värde", "ekonomi" och "värld" kan läsas i ljuset av kulturella förståelsemönster. Vilka kulturella förståelsemönster bestämmer vår syn på ekonomi och hållbarhet och vilka alternativ finns idag? Vad händer i politisk filosofi idag? Politiken borde vara överordnad ekonomin men idag verkar det omvända förhållandet råda mellan dessa två.

Föreläsare: Jari Ristiniemi
Datum:
28 april
Tid: kl. 11.00-13.00 (sopplunch ingår)
Plats: Krusentjernasalen, Högskolan i Gävle

Anmälan

Seminarierna är öppna för alla och kostnadsfritt.

Anmäl dig till Etik och ekonomi. Handlingsstrategier för en hållbar värld

Ekonomisk hållbarhet – från tvärvetenskapligt perspektiv

Under 2017 arrangerar Högskolan i Gävle en seminarieserie under temat ekonomisk hållbarhet – från tvärvetenskapligt perspektiv. Seminarierna utgår från ett kritiskt, tvärvetenskapligt perspektiv och speglar ekonomisk hållbarhet som integrerat i olika kontexter.

Presentationerna tar upp hur ekonomisk hållbarhet inverkar på, etiska ställningstaganden, teknisk och miljömässig utveckling, bidrar till sociala ohållbara konsekvenser, påverkar utveckling inom skola för att nämna några.

De olika perspektiven presenteras vid sju olika lunchseminarier i samband med sopplunch. Serien avslutas med större workshop. Presentationerna kan utgöra grund för tvärvetenskapligt artikelskrivande.

Kommande seminarietillfällen i serien är följande:

  • 2 juni Friskolor och konkurrens: ett svenskt skolpolitiskt misslyckande? Daniel Pettersson
  • 15 september Det miljömässiga perspektivet på ekonomisk hållbarhet, Ola Norrman Eriksson och Karl Hillman
  • 20 oktober The global economy is growing unsustainable. How does this affects societies? Gloria Macassa
  • 24 november Det finansiella perspektivet på hållbarhet, Lars Hassel
  • 8 december Workshop: Ekonomisk hållbarhet från ett multidisciplinärt perspektiv, Rodrigo Lozano
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2017-04-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)