Datum: 2017-04-25

Boksläpp av antologin Förskolans kommunikationsmiljö: betraktelser och reflektioner kring Gävle förskolors kommunikativa möjligheter

Välkommen till bokrelease där författarna presenterar boken som har kommit till genom ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och Gävle kommun inom projektet ”Social kommunikation ur pedagogisk synvinkel”.

Datum: fredag 28 april 2017
Tid: kl 15.00-16.30
Plats: Krusenstjernasalen, biblioteket, Högskolan i Gävle


 

Om boken:

Antologin Förskolans kommunikationsmiljö: betraktelser och reflektioner kring Gävle förskolors kommunikativa möjligheter är skriven genom ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och Gävle kommun.

Författarna är aktiva förskollärare som betraktar sin egen verksamhet utifrån hur aktiviteter, metoder och platser i den dagliga verksamheten kan fungera för att främja en ökad social kommunikation, och lyfter intressanta frågeställningar kring vedertagna sanningar.

Boken har främst tre syften:

  • Att beskriva hur social kommunikation getts ett innehåll på förskolorna i Gävle
  • Att studera ett antal praktiker och hur olika förhållningssätt till dessa praktiker kan ge olika resultat
  • Att fungera som fortbildningslitteratur för verksamma förskollärare med en vilja att fördjupa sina kunskaper och reflektioner kring hur social kommunikation kan uppmärksammas.

Varje kapitel avslutas med diskussionsfrågor som kan tjäna som underlag för egna reflektioner eller användas i det förbättringsarbete som bedrivs inom förskolorna.

Boken riktar sig till verksamma och blivande förskollärare, rektorer, beslutsfattare och andra med intresse för social kommunikation i förskolan.

----------------------------------------------------------------------------------

Boken ingår som nr. 8 i Lärarutbildningens skriftserie som ges ut av Gävle University Press.

Daniel Pettersson och Linda Magnusson (red). Förskolans kommunikationsmiljö: betraktelser och reflektioner kring Gävle förskolors kommunikativa möjligheter. Gävle : Gävle University Press, 2017. (Lärarutbildningens skriftserie 8). 978-91-974893-8-6. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-23631

För mer information kontakta:
Daniel Pettersson, lektor i pedagogik vid Högskolan i Gävle
Telefon: 070-258 46 19
E-post: daniel.pettersson@hig.se

Gävle University Press
E-post: gup@hig.se

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2017-04-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)