Datum: 2017-06-16

Seminarium: Ansvarsfullt och hållbart

Som en del i en seminarieserie med tema ekonomisk hållbarhet – från tvärvetenskapligt perspektiv föreläser Lars Hassel om Ansvarsfullt och hållbart.

Institutionella investerare, som förvaltar våra pensioner, och privata sparare har blivit allt mera måna om att placera ansvarsfullt och hållbart. Det betyder samtidigt att ägarna direkt eller via fonder ställer allt högre krav på företagen att vara miljömässigt och socialt hållbara och att de tar ett samhällsansvar. Vad betyder detta ekonomiskt? Finns det en ekonomisk guldkant för företagen och deras ägare att vara hållbara och ta ansvar?

Föreläsare: Lars Hassel
Datum:
24 november
Tid: kl. 11.00-13.00
Plats: Krusentjernasalen, Högskolan i Gävle

Anmälan

Seminariet är öppna för alla och är kostnadsfritt.

Seminarieserie

Under 2017 arrangerar Högskolan i Gävle en seminarieserie under temat ekonomisk hållbarhet – från tvärvetenskapligt perspektiv. Seminarierna utgår från ett kritiskt, tvärvetenskapligt perspektiv och speglar ekonomisk hållbarhet som integrerat i olika kontexter.

Här finns de andra seminarierna i serien

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2017-10-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)