Datum: 2017-06-16

Seminarium: Miljöbedömning av ekonomiskt hållbara lösningar

Som en del i en seminarieserie med tema ekonomisk hållbarhet – från tvärvetenskapligt perspektiv föreläser Ola Norrman Eriksson och Karl Hillman om Miljöbedömning av ekonomiskt hållbara lösningar.

Nya produkter och tjänster utvecklas och lanseras i syfte att bidra till ekonomiskt hållbar utveckling. Stora vinster i materialflöden, energianvändning och transporter finns potentiellt i till exempel e-handel, delningsekonomi och cirkulära affärsmodeller. Med olika miljöbedömningsmetoder kan dessa företeelser granskas för att avgöra hur stor miljöpåverkan de har i förhållande till etablerade lösningar.

Föreläsare: Ola Norrman Eriksson och Karl Hillman
Datum:
15 september
Tid: kl. 11.00-13.00
Plats: Krusentjernasalen, Högskolan i Gävle

Anmälan

Seminariet är öppna för alla och är kostnadsfritt.

Seminarieserie

Under 2017 arrangerar Högskolan i Gävle en seminarieserie under temat ekonomisk hållbarhet – från tvärvetenskapligt perspektiv. Seminarierna utgår från ett kritiskt, tvärvetenskapligt perspektiv och speglar ekonomisk hållbarhet som integrerat i olika kontexter.

Här finns de andra seminarierna i serien

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2017-10-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)