Datum: 2017-08-29

Includekonferens: Tillträde – Tillgång – Tillgänglighet till högre utbildning

I år är Högskolan i Gävle värd för Includekonferensen. 

Datum: 17-19 oktober.
Plats: Högskolan i Gävle

Nätverket Includes nationella konferens om breddad rekrytering och likabehandling kommer att fokusera på tillträde, tillgång och tillgänglighet.

En utgångspunkt i Includes arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande är strävan efter att alla individer oavsett bakgrund ska ges likvärdiga möjligheter till tillträde och genomförande av högre utbildning.

Program och anmälan

Dagarna kommer att bjuda på intressanta och spännande seminarier, workshops, rundabordssamtal och ”blixttal” inom områdena breddad rekrytering, breddat deltagande  och likabehandling.

Temaområden för konferensen är Geografins betydelse och tillgång, Högskolepedagogik, Integration och Tillträde där praktiska idéer, goda exempel från praktiken och forskning kommer att presenteras

Program 17-19 oktober

OBS! Sista anmälan den 15 september!

Läs mer och anmäl dig här

Publicerad av: Anna Hellqvist Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2017-10-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)