Datum: 2017-10-09

Workshop: Värdeskapande inom Digitalisering, Internationalisering, Hållbarhetsredovisning och Hållbar Samverkan

Workshopen 13 november är del av projektet Hållbara Affärsrelationer för Innovativ Regional Affärsutveckling, ett samarbete mellan Högskolan i Gävle, klusterorganisationer och företag i regionen.

Projektet syftar till att utveckla branschöverskridande plattform där akademi, kluster och företag samverkar för att utveckla innovativa hållbara affärsrelationer och regional konkurrenskraft. Målet är att diskutera och sprida kunskaper inom aktuella utvecklingsområden som handlar om digitalisering, internationalisering, hållbarhets redovisning och hållbar samverkan.

I workshopen diskuteras frågor som rör:

 • Vad digitalisering innebär och hur digitala utmaningar kan hanteras
 • Vilka interna och externa förutsättningar som behöver tillvaratas, stärkas och förändras för att optimera internationaliseringsstrategierna
 • Vilka redovisnings- och ekonomistyrningsmodeller som används idag samt vilka modeller och redskap som underlättar arbetet att redovisa hållbarhet
 • Varför det är viktigt att få kännedom om vilken samverkan som idag sker mellan företag i regionen
 • Vad social hållbarhet innebär, varför den behöver beaktas och hur företagen kan verka för att förbättra den

När: måndag den 13 november
Tid: kl. 08.30 – 21.00 inkl. kostnadsfri övernattning i enkelrum
Var: Älvkarleö Herrgård, Bruksgatan 22, 81494 Älvkarleby

Anmälan

Anmälan innan den 23 oktober till

Marije renkema Singh, marije.renkemasingh@hig.se – projektledare HAR-ira.
Uppge ditt:

 1. Namn
 2. Företag
 3. Kontaktuppgifter
 4. Eventuella matallergier
 5. Jag önskar delta i middag kl. 18.30 – 21.00: JA/NEJ
 6. Jag önskar övernattning den 13 - 14 november i enkelrum: JA/NEJ

Välkommen till workshopen Värdeskapande inom Digitalisering, Internationalisering, Hållbarhetsredovisning och Hållbar Samverkan

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2017-10-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)