Konferens: Informationsskyldighet för skatterådgivare

Måndagen den 11 juni arrangeras en skatterättslig konferens på Högskolan

För närvarande pågår ett utredningsarbete (Fi 2017:03) om informationsskyldighet
för skatterådgivare. Utredningen förväntas lämna ett förslag till lagstiftning
i oktober 2018. Informationsskyldigheten avser rapportering till Skatteverket
om bland annat avancerad skatteplanering och aggressiva skatteupplägg. Det är
en rapportering som kan komma i konflikt med regler för sekretess och lojalitet
som gäller för t ex revisorer och advokater.


Frågor som kommer att behandlas under konferensen är bland annat: Hur ska kretsen
skatterådgivare avgränsas, och vad avses med avancerad skatteplanering och
aggressiva skatteupplägg? Det blir särskilt viktigt att reflektera över
dessa frågor om rapporteringsskyldigheten förenas med stränga sanktioner.


Huvudtalare på konferensen är Dr. Elaine Doyle från Kemmy Business School, University of Limerick, Irland. Hon har tidigare varit yrkesverksam revisor och skatterådgivare och som idag forskar på moraliska och etiska frågeställningar kring skatterådgivning.

Datum: Måndagen den 11 juni
Tid: 9.00-17.00
Plats: Stora Jadwigasalen, Högskolan i Gävle

Konferensen är kostnadsfri, men vi behöver din anmälan.
Vi bjuder på en enklare lunch och avslutar dagen med ett mingel med plockmat.

För att se konferensens fullständiga program och anmälningsformulär, klicka här:

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-05-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)