Studiebesök från Serbien

En grupp på 18 personer från Cajetina besöker Gästrike återvinnare och Högskolan för att bekanta sig med vårt avfallshanteringssystem och hållbarhetsarbete.

Den 10-15 juni kommer ett studiebesök från Serbien till Gävle och Gästrike återvinnare. Gruppen besöker Högskolan tisdag 12 juni.

Gästrike Återvinnare arbetar som rådgivare och internationella experter i ett SIDA-finansierat projekt som drivs av SKL International: ”Support to Serbian Municipalities on the Road to EU accession”. Det handlar om att öka de kommunala förvaltningarnas och bolagens förmåga och kapacitet inför kommande planerat EU-inträde. Detta görs med fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor, men även transparens, medborgarinsyn och –inflytande, förbättrad service med mera.

Som ett led i detta projekt kommer nu en grupp på 18 personer från Cajetina, med borgmästaren i spetsen, hit till Gävle för att bekanta sig med vårt avfallshanteringssystem och hållbarhetsarbete.

I Cajetina stödjer Gästrike återvinnare dem i framtagande av en avfallsplan och införande av källsortering. Under studiebesöket kommer de att visa upp hur de jobbar med avfallsfrågorna genom besök på olika anläggningar, reningsverk och liknande.

En del av besöket äger rum på Högskolan i Gävle där gästerna får veta mer om utbildning och forskning inom avfalls-/miljö- och hållbarhetsområdet, till exempel om coop-utbildningen miljöstrateg och VA-ingenjör. Eftersom det handlar om ett helhetsgrepp är kunskapsuppbyggnad, medvetenhet och utveckling viktiga parametrar. Därför är det värdefullt att knyta an till Högskolan och den utbildning och forskning som bedrivs med anknytning till detta område. 

Datum: tisdag den 12 juni
Tid: kl 10.30 – 13.00
Lokal: Krustenstjernasalen

Medverkande från Högskolan: Maivor Hallén (Bibliotekschef), Therese Florentin (Internationell koordinator) och Zhao Wang (Akademin för teknik och miljö).

Publicerad av: Jenny Ericsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-06-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)