Konferens: Det hållbara samhället - forskning möter politik

Inom projektet Hållbara Affärsrelationer för Innovativ Regional Affärsutveckling arrangeras den 27 augusti en konferens med temat: Akademiska och politiska utmaningar för hållbar företags- och samhällsutveckling.

Inom Högskolan i Gävle pågår forskning riktat mot hur företag och organisationer hanterar ekologiska, ekonomiska och sociala frågor och hur de bidrar till hållbar utveckling i samhället. I flera projekt samarbetar forskare med olika organisationer och företag för att skapa gynnsamma förutsättningar för innovativ näringslivsutveckling.

Målet är att uppnå ökad konkurrenskraft i näringslivet som bidrar till jobb och välstånd i samhället och på sätt att utvecklingen värnar om människors hälsa och livskvalitet. För att forskningen och utveckling ska ge full effekt behöver de akademiska och politiska målen stå i samklang med varandra.

I konferensen ger forskare från Högskolan i Gävle och politiker från olika partier sin syn på aktuella utvecklingsområden inom näringslivet riktat mot hållbarhet. Moderator är Stina Oscarson.

I den första delen diskuterar forskarna:
- Vilka utmaningar och möjligheter möter näringslivet i omställningen till hållbart företagande?
- Vilka effekter har omställningen på att skapa jobb och välstånd i samhället?
- Vilken inverkan har det på människors hälsa och livskvalitet?

I den andra delen ger politiker sin syn på dessa frågor i en sakpolitisk debatt. De diskuterar vad omställningen till ett hållbart samhälle innebär för näringslivet och vilka utmaningar som återstår att hantera.

Datum: Måndagen den 27 augusti
Tid: 13.00 -17.30
Plats: Valhall, Högskolan i Gävle

För ytterligare information, och anmälan
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-06-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)