Spikning: Ny avhandling om osäkerheter och översvämningskartläggning vid Akademin för teknik och miljö

Spikning sker i biblioteket tisdag den 13 november kl. 12:15

Spikning av doktorsavhandlingen ”Modelling, mapping and visualisation of flood inundation uncertainties” av Nancy Joy Lim sker i biblioteket tisdag den 13 november kl. 12:15.

Datum: tisdag den 13 november
Tid: kl. 12.15
Plats: Forskarhörnan i biblioteket

Sammanfattning

Översvämningskartor som visar utbredningen av förutspådda översvämningar för vissa extrema händelser har stor användning i all typ av samhällsplanering, samt fungerar som informationsmaterial för allmänheten. Men, de produktionsprocesser som dessa kartor genomgår (inkluderande olika data, metoder, modeller och beslut från de personer som genererar dessa) och som innefattar både geografiska informationssystem (GIS) och hydraulisk modellering, påverkar kartornas innehåll, vilket även återspeglas i de slutliga kartornas utseende. En skarp översvämningsgräns, som är det vanliga sättet att visa gränsen i översvämningskartor, är därför antagligen inte det bästa sättet att representera utbredningen. Sådana gränser ger en falsk trygghet i att dessa kartor är korrekta och att översvämningsutbredningen är absolut, trots att hela processen att producera dem innebär osäkerheter. Denna studie försöker därför undersöka hur översvämningskartering påverkas av osäkerheter i modelleringsprocesser och hur dessa osäkerheter kan representeras, visualiseras och kommuniceras i kartorna. Dessutom försöker studien utvärdera hur olika användare förstår, använder och uppfattar översvämningskartor som innehåller osäkerhetsinformation

Hela denna forskningsstudie bidrar till förståelsen av osäkerhet i översvämningskartor. I detta ingår även hur information om översvämningsosäkerhet effektivt kan kommuniceras med hjälp av visualiseringstekniker, samt hur användarna förstår och uppfattar den information som lämnats till dem.

Välkomna!

Publicerad av: Malin Almstedt Jansson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-11-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)