Iordningställande av parkeringsytor - hus 55, 41 och "lilla fältet"

Markarbete inklusive asfaltering av tre parkeringsytor beräknas starta idag. Det rör den nordvästra parkeringen på vägen mot hus 45, parkeringen vid hus 41 och parkeringen vid hus 55

Arbetet på ytan vid "lilla fältet" (den parkering som ligger mellan Stenhammarsvägen och hus 45) beräknas ta ca tre veckor och för parkeringen vid hus 41 beräknas arbetet ta ca fyra veckor. Vid hus 55 ska arbetet bara ta ca en vecka.

Det kommer även att bli belysning vid parkeringplatserna på "lilla fältet".

Efter arbete med asfaltering och montering av räcken, enligt ovanstående tidplan, tillkommer några veckors arbete med återställning av ytorna. Detta arbete beräknas vara avslutat 19 juli.

Ev frågor ställs till lokalenheten.

Datum: 17 juni 2019
Tid:
Plats:

Publicerad av: Fredrika Nordahl Westin Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-06-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)