Seminarium: Naturbaserad Grön Rehab

En väg att möta arbets- & livsrelaterad utmattning och psykisk ohälsa

Hofors kommun och Samordningsförbund Gävleborg genomför i partnerskap med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Högskolan i Gävle, en förstudie rörande förutsättningarna att etablera Grön Rehabilitering. Vi håller ett seminarium för intresserade, förtroendevalda, ledningar och tjänstemän i både offentliga och privata organisationer, företag samt övriga aktörer.

De höga talen med arbetsrelaterad psykisk ohälsa och många sjukskrivna fortsätter. Orsakerna är ofta utmattning och stress med lång väg tillbaka till arbetslivet, och stora konsekvenser för enskilda, arbetsgivare och samhälle. Naturbaserad grön rehabilitering ger varaktiga effekter.

Under seminariet presenteras förstudiens resultat med en genomgång av forsknings- och kunskapsläget, dagens insatsalternativ, hur denna verksamhet bedrivs över landet samt tankar om hur vi kan gå vidare.


Datum:
Fredag den 22 november
Tid: 09.30-11.45
Plats: Högskolan i Gävle, sal 33:203

Anmälan
Senast den 20 november
Anmäl dig här


Se hela programmet här

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-11-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)