Föreläsning: Dialogisk praktik i de svåraste kriserna; goda resultat i öppen dialog ses efter 20 år

Jaakko Seikkula föreläser om sin metod att utveckla öppen dialog i mötet med personer med allvarliga psykiska hälsoproblem. Föreläsningen ingår i en föreläsningsserie inom psykoterapi och arbete med barn och vuxna,

Jaakko Seikkulas forskning och kliniska praxis har varit att utveckla öppen dialog i mötet med personer med allvarliga psykiska hälsoproblem. Han har genomfört flera studier av effekten av öppna dialoger samt om par-terapi. Seikulla har aktivt deltagit i flera projekt för att utveckla dialogiska praktiker i 18 länder, dessutom är han är författare till ca 180 vetenskapliga publikationer, och ett flertal böcker.

Datum: 13 februari 2020
Tid: 8.30-15.30
Plats: Valhall, Högskolan i Gävle

Kostnad:
750 kr/person exkl.moms
937.50 kr/person inkl.moms

Högskolan i Gävle erbjuder yrkesverksamma, inom områden där arbete och samtal med människor har en framträdande roll, en föreläsningsserie innehållande kända föreläsare med anknytning till mänskliga möten, behandling och psykoterapi

Läs mer om föreläsningsserien och anmäl dig här

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-06-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)